Private Equity

  • Share

Private Equity Advisory

Det handlar om att bygga upp en företagsstrategi som hanterar risk och ger resultat.

EY Advisory Services använder sig av en företagsstrategi för både fonden och portföljen, i syfte att uppnå djupgående riskbaserad kompetens för att genomföra förändringar och behålla affärsresultaten. Genom att dra nytta av våra kunskaper om ledande praxis inom riskhantering för private equity-företag är vi väl förberedda för att ge stöd åt våra private equity-kunder. Vi hjälper våra kunder att förbättra sin riskhanteringsförmåga för att svara på utmaningarna i dagens affärsklimat.

Private equity-företag som är medvetna om att back office numera står i centrum, där en stabil intern kontroll och interna rapporteringssystem är centrala, kan dra nytta av vår praktiska erfarenhet. Då kan de förbättra den nuvarande strukturen för styrning och efterlevnad, verksamhetsmodell, principer, förfaranden och centrala interna kontroller inom verksamheterna.

Verksamhetsutveckling är kärnan i private equity-investeringsmodellen. Våra rådgivningsexperter kan hjälpa dig att förbättra portföljföretagens resultat genom effektiva åtgärder som förbättrar finansfunktionen, skapar kostnadsminskningar och ökar säljpersonalens effektivitet.

EY:s rådgivningsteam bestående av experter på många olika områden arbetar i ett globalt nätverk av kunder. Vi kan bidra med tekniskt kunnande, affärserfarenhet och konsekventa metoder. Allt bygger på vårt orubbliga mål att tillhandahålla service av högsta kvalitet – oavsett var du befinner dig eller vilka tjänster du behöver.

Kontakta oss

Michel Eriksson 
Branschansvarig Private Equity
+46 8 520 593 54
+46 70 318 93 54

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

What the JOBS Act means for non-US firms (webcast)

Our panel discusses the new JOBS Act and its goal of making the US a more attractive capital-raising option. Register for the 16 October webcast.

Knowledge@Wharton
on Private Equity

Your source for in-depth information on the private equity industry. Private equity defies the odds with a steady recovery.

Sponsored
by       
EY logo