Private Equity

  • Share

Private Equity Assurance

Möta dagens utmaningar inom revision, ekonomi och finansiell rapportering
Den globala affärskartan håller på att ritas om i och med föränderliga företeelser och trender. Det innebär att även klimatet för ekonomi och finansiell rapportering håller på att förändras. Detta medför i sin tur allt mer komplicerade och utvidgade lagliga krav och krav från intressenter.

Private equity-företagen är inte immuna mot ett ökat fokus på redovisning och ändrade regelverk över världen. Både fonder och portföljföretag påverkas.

Vi har det mod och den integritet som krävs för att hjälpa dig att uppfylla dessa krav. Vi ger ledningen en konstruktiv utmaning i rätt tid, en handfast och tydlig översyn för revisionskommittéer och transparent information till intressenter och investerare både på fond- och portföljnivå.

Uppmärksamhet på riskerna
Vår långa erfarenhet av branschen ger oss kunskaper om alla de potentiella risker som finns och de nödvändiga interna kontrollerna. Värdering har i allt högre grad blivit ett av de mest utmanande områdena som fonder ställs inför.

Under osäkra marknadsförhållanden i kombination med uppkomsten av allt mer komplexa och innovativa finansiella instrument och produkter, kräver fondförvaltare ett erfaret och brett team av experter till hjälp. Våra revisionsteam drar nytta av de kunskaper och färdigheter som finns inom kapitalförvaltning hos alla våra verksamheter, även interna värderingsexperter.

Mer än bara prickar på en karta
Vi erbjuder unika insikter på många olika geografiska platser, vilket minimerar risken med att bedriva verksamhet i olika kulturer och jurisdiktioner. Vi hjälper dig att på ett effektivt sätt orientera dig genom de globala regelverken. Vi använder oss av en gemensam, konsekvent strategi och struktur för att betjäna våra lokala kunder med intensivt fokus på kvalitet.

 

 

Kontakta oss

Michel Eriksson 
Branschansvarig Private Equity
+46 8 520 593 54
+46 70 318 93 54

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

What the JOBS Act means for non-US firms (webcast)

Our panel discusses the new JOBS Act and its goal of making the US a more attractive capital-raising option. Register for the 16 October webcast.

Knowledge@Wharton
on Private Equity

Your source for in-depth information on the private equity industry. Private equity defies the odds with a steady recovery.

Sponsored
by       
EY logo