Private Equity

  • Share

Private Equity Tax

Skattefunktionen är en central funktion på alla företag och att se till att skattestrategierna är anpassade till de affärsmässiga behoven kan göra stor skillnad i form av en hållbar tillväxt. Skatteplanering och strukturering är av avgörande betydelse för private equity-företag. Varje transaktion har skattemässiga konsekvenser – oavsett om det handlar om förvärv, omfinansiering, omstrukturering eller börsintroduktion av ditt portföljföretag.

Vårt globala nätverk av skatterådgivare kan hjälpa dig att minska transaktionsriskerna, förbättra möjligheterna och ge värdefulla råd om förhandlingar i detta föränderliga landskap.

EY:s skatterådgivningstjänster hjälper dig med viktiga frågor i dagens skatteklimat, bland annat:

  • Verka i ett föränderligt globalt skattelandskap
  • Ta fasta på möjligheter inom global efterlevnad och rapportering
  • Bygga skatteeffektiva leveranskedjor
  • Hantera risker med rörlig arbetskraft

På EY bidrar våra globala team av kunniga medarbetare med teknisk kompetens, affärserfarenhet och konsekventa metoder. Allt bygger på vårt orubbliga åtagande att tillhandahålla service av högsta kvalitet – oavsett var du befinner dig eller vilka skatterådgivningstjänster du behöver.

Kontakta oss

Michel Eriksson 
Branschansvarig Private Equity
+46 8 520 593 54
+46 70 318 93 54

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

What the JOBS Act means for non-US firms (webcast)

Our panel discusses the new JOBS Act and its goal of making the US a more attractive capital-raising option. Register for the 16 October webcast.

Knowledge@Wharton
on Private Equity

Your source for in-depth information on the private equity industry. Private equity defies the odds with a steady recovery.

Sponsored
by       
EY logo