Real Estate

 • Share

Fastighet och bygg Advisory

Våra specialister hjälper kunder att skapa konkurrensfördelar genom att hantera risker, minska kostnader och öka effektiviteten i verksamheten.

Vi visar på fördelarna med att ha tillgångar i form av fastigheter och lokaler för att främja de affärsmässiga målen. Du kan få råd om hur du på bästa sätt förenar din fastighetsstrategi med mer övergripande verksamhetsmål.

De tjänster vi erbjuder är bland annat:

 • Portföljstrategi och lokaliseringsrådgivning
 • Leveransstrategi och verksamhetsmodell
 • Styrning och kontroll
 • Process och teknik
 • Strategiska tjänster
 • Riskreducering, riskprocesser och riskontroll
 • Teknik och implementering
 • Projekt- och riskbedömningar
 • Project management oversight advisory
 • Kostnadsbedömning

Kontakta oss

Marianne Förander
Branschansvarig fastighet och bygg
+46 8 520 595 49
+46 70 276 95 49

Fler kontakter

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

Följ oss på Twitter

Håll dig uppdaterad om våra rapporter, studier, evenemang och mycket mer genom att följa @EY_RealEstate.