Real Estate

  • Share

Fastighet och bygg Assurance

En oberoende revision ger viktig information till investerare och andra intressenter samt till revisionskommittéer och företagsledningen.

Våra revisorer gör en oberoende granskning av företagets finansiella rapporter enligt gällande redovisningsnormer. De erbjuder även andra tjänster:

  • Rådgivning inom finansiell rapportering
  • Förebyggande och utredning av ekonomiska oegentligheter
  • Hållbarhetsrapportering

Vi är global marknadsledare inom revision för fastighetssektorn, hotellbranschen och byggsektorn. Våra kunder får tillgång till den omfattande kunskap om fastigheter som finns i vårt globala nätverk.

Kontakta oss

Marianne Förander
Branschansvarig fastighet och bygg
+46 8 520 595 49
+46 70 276 95 49

Fler kontakter

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

Följ oss på Twitter

Håll dig uppdaterad om våra rapporter, studier, evenemang och mycket mer genom att följa @EY_RealEstate.