Real Estate

 • Share

Fastighet och bygg Tax

Våra specialister hjälper företag med skatterådgivning kopplat till fastigheter – från byggande och förvärv till överlåtelse. Våra tjänster omfattar följande:

Tjänster inom bygg och förvärv

 • Bilda juridiska personer
 • Cost segregation studies
 • Allokering av köpeskilling
 • Strukturering av skattepliktiga och icke skattepliktiga köp av aktier och tillgångar

Operations services

 • Regelefterlevnad på skatteområdet
 • Hjälp med finansiella rapporter
 • Revision av deal economics
 • Skattebetalningar över nationsgränser och jurisdiktionsgränser

Omstruktureringstjänster

 • Utveckla och övervaka processer så att omstruktureringen genomförs på ett effektivt sätt
 • Planer för omstrukturering av skulder
 • Skuldutbyten och byte av skuld mot aktier
 • Förberedelse av formulär och planer i anslutning till omstrukturering

Disposition av tillgångar

 • Tax-free exchanges or rollovers
 • Företagsfusioner och sammanslagningar
 • Upprättande, sammanslagningar och delningar av partnerskap
 • Börsintroduktioner och avknoppningar

Kontakta oss

Marianne Förander
Branschansvarig fastighet och bygg
+46 8 520 595 49
+46 70 276 95 49

Fler kontakter

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

Följ oss på Twitter

Håll dig uppdaterad om våra rapporter, studier, evenemang och mycket mer genom att följa @EY_RealEstate.