Real Estate

  • Share

Fastighet och bygg Transactions

Vi hjälper företag genom hela transaktionsprocessen: förvärv, innehav och avyttring.

Förvärv: due diligence av fastighetsportfölj
I samband med förvärv kan vi utföra en due diligence. Med en due diligence kan du bland annat fastställa anskaffningspris och rätt tidpunkt för förvärvet.

Innehav: värdeskapande
Vi hjälper dig att komma fram till hur du skapar värde i din fastighetsportfölj och att genomföra planen. Denna process börjar ofta med en utvärdering som bygger på intervjuer med kunder i syfte att identifiera möjligheter.

Avyttring: hjälp vid försäljning
Vi hjälper till med förberedelser inför en försäljning. Försäljningen kan avse en hel fastighet eller delar av den.

Kontakta oss

Marianne Förander
Branschansvarig fastighet och bygg
+46 8 520 595 49
+46 70 276 95 49

Fler kontakter

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

Följ oss på Twitter

Håll dig uppdaterad om våra rapporter, studier, evenemang och mycket mer genom att följa @EY_RealEstate.