Technology

Driva företag i ny tidsålder

Teknikbranschen är både föränderlig och inflytelserik. Ledare i branschen måste vara snabbtänkta samtidigt som de fokuserar på sin verksamhet och kunders efterfrågan. Våra branschexperter inom revision, skatter, transaktioner och rådgivning har den kunskap och erfarenhet som krävs för att tolka marknaden och hjälpa dig att konkurrera på ett effektivt sätt.

Centrala frågor inom teknikbranschen är bland annat:


 • Bekanta dig med vårt Global Technology Center

  Om oss
  Vårt Global Technology Center fokuserar på ständig innovation, föränderliga marknader, konvergerande branscher, konsumenternas efterfrågan och vikten av att vara först på plan. Vi sammanför över 14 000 experter över hela världen för att hjälpa dig att hantera risk, förbättra företagets resultat och uppnå varaktig förbättring.

  Hur vi arbetar
  Vi förutser marknadstrender, kartlägger konsekvenser och bevakar aktuella branschfrågor.

  • Vårt globala nätverk har en ledande ställning på marknaden. Vi hjälper teknikföretag med information som de har praktisk nytta av – snabbt och säkert.
  • Våra team använder gränsöverskridande metoder för att hjälpa dig att uppnå verksamhetens affärsmässiga mål.
  • Vi uppmuntrar våra medarbetare att använda sin kreativitet för att hjälpa dig att utveckla idéer, komma fram till alternativ och ta vara på möjligheter. Det är så vi arbetar och uppnår resultat.

  Vi kan hjälpa dig att förbättra resultatet
  Vi kan hjälpa dig att genomföra företagets strategi – oavsett om du vill göra ett outplånligt avtryck, ändra företagets affärsmodell eller expandera till ett nytt område på marknaden.

   

 • Säkerställ it-funktionerna

  En effektiv it-avdelning bör alltid eftersträva att hitta den rätta balansen mellan risk och prestanda. Utmaningen ligger i att fokusera på verksamhetens krav och behov och hur it-avdelningen bäst bör arbeta för att aktivt möta dessa behov.

  De ledande it-bolagen står inför stora utmaningar:

  • Allt mer komplexa it- och affärsmodeller
  • Krav på kostnadseffektivitet och transparens
  • Nya regleringar och nya typer av hot
  • Förväntningar på samhällsansvar

  Våra undersökningar visar att framgångsrika företag fokuserar på dessa nyckelområden.

  Läs mer om att säkerställa it-funktionen:

  Relaterad information

  EY - Protecting and strengthening your brand

  Protecting and strengthening your brand

  As social media reinvents business relationships, we look at the rise of consumer media, understanding its risks, holistic social media governance, and brand protection.

  EY-Ready for takeoff - Preparing for your journey into the cloud

  Ready for takeoff - Preparing for your journey into the cloud

  Organizations are looking at cloud computing to increase effectiveness of IT initiatives, reduce costs, increase operational flexibility and generate a competitive advantage. Are you prepared?

  Advisory

  Keep pace with change using hybrid IT models

  CIOs increase their strategic value as IT becomes a more critical function in business strategy.

  EY - Advisory

  New risks redefine the role of the CIO

  The pace at which technology is changing is an ongoing challenge for CIOs and presents new risks.

 • Informationssäkerhet i en virtuell värld

  Stora mängder data överförs via internet samtidigt som användningen av molntjänster, sociala nätverk och mobila enheter ökar.

  Vår 14:e årliga globala undersökning om informationssäkerhet bekräftar att informationssäkerhet är en av de viktigaste frågorna för företag i dag.

  Vi har identifierat tre trender som påverkar informationssäkerheten och dess roll inom företagen:

  • Fysiska hinder undanröjs allteftersom större mängder affärsdata överförs via internet
  • Förändringarna sker i allt snabbare takt
  • Företagen övergår från traditionella outsourcingavtal till molntjänstleverantörer

  Är du förberedd på riskerna?

  Relaterad information

  Into the cloud out of fog

  Into the cloud, out of the fog

  In an increasingly virtual world, our 2011 Global Information Security Survey examines business risks associated with technologies like social media, mobile computing and the cloud.

  EY - Privacy trends 2012

  Privacy trends 2012

  To achieve greater accountability, many organizations will have to rethink their approach to privacy.

  EY - Attacking the smart grid

  Attacking the smart grid

  Learn about the changing landscape in control system architecture and how to perform a penetration test safely and effectively to benefit your organization.

  EY - Mobile Device Security

  Mobile device security

  We explore methods to assess and mitigate the risks related to today’s most popular mobile device platforms and technologies.

  EY - Data loss prevention

  Data loss prevention

  The blurry line between work and personal use of data can result in leaks – unintentional or malicious. Learn to identify and address these leaks.

 • Sociala nätverk: att skapa närvaro

  Vissa organisationer skapar närvaro i sociala nätverk för att kommunicera direkt med sina kunder samt marknadsföra produkter och tjänster.

  • När ett företag skapar en profil i detta syfte och samlar in information – hur ska de definiera och kommunicera sina integritetsprinciper?
  • Hur bör medarbetare som kommunicerar med kunder använda informationen i kundernas personliga profil?

  Dessa frågor bör företag som använder sociala nätverk som försäljnings- eller marknadsföringskanal ställa sig.

  Företag måste också vara medvetna om att sociala medier kan missbrukas i bedrägerisyfte. Företaget har inte kontroll över de uppgifter som samlas in av webbplatserna och sannolikt kommer uppgifterna att "leva vidare" under en längre tid än företaget avser eller förväntar sig.

  Principer och utbildning centralt
  Det är viktigt att företag utvecklar genomtänkta principer för hur de hanterar interagerande mellan kunder, medarbetare och jobbsökande. 

  Related contentKontakta oss

Björn Rosén 
Branschansvarig Teknik
+46 8 520 593 49
+46 70 318 93 49

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

Man using technology

Global technology M&A report highlights:

View from the top report:

Click here to view our archive of reports for the above.