Technology

 • Share

Teknik Advisory

Vi hjälper teknikföretag att effektivisera verksamheten, möjliggöra förändring och hantera risk.

Vi har ett integrerat angreppssätt. Vi arbetar med en och samma metodik, i alla geografiska områden. Denna struktur gör att vi snabbt kan mobilisera våra medarbetare och bemanna projekt på rätt plats och vid rätt tidpunkt.

Vi är branschfokuserade. Vår djupa kunskap om teknikbranschen hjälper teknikföretag att behålla investerarnas förtroende, kontinuerligt förbättra resultaten, hantera förändringar på ett effektivt sätt samt undvika risker..

Vi erbjuder oberoende och objektiv rådgivning. Du kan räkna med oss när det gäller oberoende och objektiv rådgivning. Vi anpassar oss till dig som vår kund, inte till andra säljare. Vissa konsultföretag fokuserar på affärsstrategi, andra implementerar teknik. Vi hjälper dig med företagsövergripande initiativ som effektiviserar din verksamhet – vi gör strategin till verklighet.

Du kan få hjälp inom följande områden:

Risk

 • It-säkring
 • Riskhantering
 • Intern kontroll
 • Internrevision 

Förbättra resultaten

 • Finansstrategi
 • Leveranskedja
 • Kund
 • Effektiva OT- och IT-system
 • Processomvandling

Göra förändring möjlig

 • It-rådgivning
 • Människor och organisation
 • Strategisk riktning
 • Programhantering

Teknikföretag vänder sig till oss för att få hjälp med följande:

 • Förbättra den ekonomiska funktionen anpassa den ekonomiska funktionen till företagets prioriteringar, till exempel genom att se över roller, ansvarsområden och kompetens.

 • Omvandla affärsprocesser – förbättra effektiviteten i verksamhet och processer inom hela företaget samt inom kundhantering och leveranskedja.

 • Bättre resultat inom hela företaget – identifiera ineffektivitet i verksamheten, identifiera luckor i det ekonomiska och operativa systemet samt affärsprocesserna, vidta åtgärder för bättre kostnadskontroll samt mätning av besparingar.

 • Översyn av ekonomiska processer, rutiner och system – strömlinjeforma transaktioner, konsolidering och rapportering samt planering och budgetering för att uppnå strukturerade boksluts- och redovisningsprocesser.

 • Ekonomiska och statistiska analyser – förbättra beslutsfattande och stöd för att mäta resultat.

 • Skydd av it-tillgångar, program och kundinformation liksom hantering av dataintegritet och lagstiftningskrav.

Vi hjälper teknikföretag att:

  • uppfylla sina skyldigheter inom intern revision och riskhantering. 
  • förbättra användningen av kontroller för att hantera avtal och operativa risker.
  • förebygga, hantera och utreda bedrägerier och andra affärsrelaterade tvister.
  • hantera exponeringen av finansiella tillgångar och skulder samt andra finansiella risker.
  • hantera risker förknippade med investeringar i anläggningstillgångar och it-projekt.

Kontakta oss

Björn Rosén 
Branschansvarig Teknik
+46 8 520 593 49
+46 70 318 93 49

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

Man using technology

Global technology M&A report highlights:

View from the top report:

Click here to view our archive of reports for the above.