Technology

 • Share

Teknik Tax

Våra medarbetare kan hjälpa dig att utveckla och genomföra affärsstrategier – snabbt och effektivt under stark ledning.

Vi är fokuserade på service. Våra medarbetare har kunskap om den senaste utvecklingen vad gäller skatteregler, lagstiftning och administration. Vår service fokuserar på kvalitet, kontakt, lyhördhet och kunskap. Vi strävar efter att utveckla en djupgående förståelse för din verksamhet och bransch. Vi erbjuder insikter om utvecklingen på marknaden och hjälper dig att ta fram effektiva strategier och affärsmodeller.

Vårt tjänsteutbud möter dagens stora utmaningar. Vi samarbetar med andra kolleger på EY för att leverera tjänster inom allt från optimering av leveranskedja och processförbättring till finansiell redovisning och rapportering. Vi erbjuder service inom alla skatteområden, inklusive företagsbeskattning, punktskatt, internationell beskattning, transaktionsskatt och humankapital.

Vi fäster särskild vikt vid de mest kritiska frågorna för teknikföretag i dag:

 • Global efterlevnad och rapportering
 • Internprissättning
 • Humankapital, inklusive utlandsstationerad personal
 • Leveranskedja och processförbättring

Vårt tjänsteutbud inom skatterådgivning omfattar:

 • Företagsbeskattning
 • Internationell företagsbeskattning
 • Humankapital
 • Punktskatter, statliga skatter och lokala skatter
 • Transaktionsskatter 

Teknikföretag vänder sig till oss för att få hjälp med:

 • Analyser av komplicerade transaktioner som är relevanta för företag inom programvara, internet/sociala medier, halvledarsektorn eller datorbranschen.
 • Analyser av verksamhetsstrukturer där immateriella tillgångar är en central del av den globala leveranskedjan, inklusive relevanta strategier för internprissättning.
 • Analyser av strategier för effektiv skattesats när det gäller företagets verksamhetsstrukturer.
 • Analyser av branschspecifika tvistefrågor med skattemyndigheterna såsom IP-värdering, internprissättning, "taxable nexus" liksom allmänna frågor relaterade till immateriella intäkter.
 • Analyser av olika incitament riktade mot tekniksektorn inklusive FoU-incitament, skattebeslut och anslag riktade till olika områden inom tekniksektorn.

Kontakta oss

Björn Rosén 
Branschansvarig Teknik
+46 8 520 593 49
+46 70 318 93 49

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

Man using technology

Global technology M&A report highlights:

View from the top report:

Click here to view our archive of reports for the above.