Technology

 • Share

Teknik Transactions

Vi hjälper teknikföretag att bevara, optimera, skaffa och investera kapital.

Vi är branschfokuserade. Våra medarbetare erbjuder rådgivning som är anpassad till teknikföretagens särskilda behov. Vi hjälper dig att uppnå konkurrensfördelar och större avkastning för aktieägarna genom att fatta bättre beslut. Vi erbjuder en kombination av tekniskt kunnande samt kunskap om och erfarenhet av tekniksektorn. Med hjälp av vårt globala nätverk får du tillgång till branschledande tjänster och inblick i de geografiska marknader som är viktiga för teknikföretag över hela världen.

Vi har en helhetssyn på transaktioner. Teknikföretag vänder sig till oss för att få råd vid bolagsaffärer, joint ventures, finansiering och andra transaktioner. Vi kan ge dig stöd under hela transaktionsprocessen. Det omfattar bland annat analys av transaktionsstrategi (köpsidan och säljsidan), struktur, förhandling, due diligence samt genomförande och  integrering.

Vår plan för investering av kapital är utformad för att hjälpa dig att:

 • förutse och anpassa verksamheten till förändrade marknadsförhållanden.
 • öka investerarnas förtroende.
 • vinna i konkurrensen om det begränsade kapitalet.
 • optimera verksamhetens resultat.
 • ta vara på tillväxtmöjligheter. 

Vi erbjuder stöd vid transaktioner inom många olika områden:

 • Företagsutveckling
 • Rådgivning vid avyttringar
 • Bolagsaffärer och skuldrådgivning
 • Operationella transaktioner
 • Omstrukturering
 • Transaktioner inom fastigheter
 • Transaktionstöd
 • Transaktionsskatt
 • Värdering och upprättande av affärsmodeller
 • Rörelsekapital 

Teknikföretag vänder sig till oss för att få hjälp med följande:

 • Analyser/rådgivning inom branschspecifika strategier och transaktionsstrategier
 • Strukturering av transaktioner och finansiell modellering
 • Köp- och säljsida, anskaffning av skuld- och aktiekapital, kapitalstruktur, analyser/rådgivning om alternativ finansiering* 
 • Finansiell due diligence liksom analyser av verksamheter och värdering av tillgångar
 • Placering av köpeskilling och nedskrivningsanalyser
 • Skatterådgivning om transaktionsskatt, inklusive strukturering, due diligence och integrationsanalyser/-rådgivning
 • Analyser och rapporter om förbättring av rörelsekapital
 • Rådgivning vid omstrukturering – kassaflödesprognoser, betalningssvårigheter hos leverantörer, affärsplan och prognoser
 • Marknads- och branschundersökningar
 • Kommersiell due diligence – marknadsanalys, utvärderingar av företagsstrategi, due diligence rörande kunder
 • Utvärderingar, due diligence och analyser rörande humankapital
 • Stöd vid operationella transaktioner – analys av synergier, integration och strategiska utvärderingar, förändringshantering
 • Strategiska analyser och översyner av it-drift

*Mäklartjänsterna i USA tillhandahålls av Ernst & Young Capital Advisors, LLC.

Kontakta oss

Björn Rosén 
Branschansvarig Teknik
+46 8 520 593 49
+46 70 318 93 49

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

Man using technology

Global technology M&A report highlights:

View from the top report:

Click here to view our archive of reports for the above.