• Inside Telecommunications - Issue 18

  Smart homes, record-breaking broadband speeds and the latest in mergers and acquisitions are explored in our latest edition.

 • Enterprise asset management

  We outline benefits and challenges of enterprise asset management implementation, and how the Internet of Things offers a wave of opportunity for telecommunications.

 • Decoding mobile financial services

  From an unbanked individual to a tech-savvy user, mobile financial services has value to offer at all economic levels. Learn about the latest opportunities.

 • M2M in China

  China’s machine-to-machine (M2M) market is set for explosive growth. Learn more about these opportunities to build on global leadership.

 • Mobile network operator on-demand subscription management

  The GSMA has issued technical specifications for embedded SIMs. What is the impact of this innovation for mobile operators?

 • Inside Telecommunications issue 15

  In this issue we explore new partnering needs spurred by the Internet of Things, smartphone growth opportunities in emerging markets and more.

 • Cash on the line

  Our 2014 working capital (WC) report found most telecommunications operators improved WC management. Learn about the wide variety of ways these changes came about.

 • Inside Telecommunications - Issue 14

  In this issue we explore industry themes including telco big data services, network virtualization initiatives, online piracy and antitrust reviews of in-market mobile mergers.

 • Inside Telecommunications - Issue 13

  In this issue we explore industry themes, including innovations in LTE broadcast and roaming services, developments in data protection regulatory frameworks, and submarine cable systems.

Telecommunications

Telekom: förändrar vårt samhälle

Teleperatörer måste hantera stora teknikskiften och snabba förändringar i kundbehov och i den regulatoriska miljön. Samtidigt ska de vara transparenta, säkra, innovativa och kunna lansera nya tjänster. Vi kan hjälpa dig – oavsett om ditt mål är till exempel att anpassa affärsmodellen eller bättre förstå hur förändringar påverkar din värdering – så att ditt företag kan fortsätta utvecklas positivt.

Dra nytta av våra branschkunskaper inom aktuella telekomfrågor:


 • Tillväxten inom mobila betalningar

  Mobila betalningstjänster förväntas bli allt viktigare.

  Mobila överföringstjänster och nya former av mobila betalningar gör det möjligt att revolutionera transaktioner genom att:

  • sänka kostnaderna
  • öka bekvämligheten
  • minska bedrägerierna.

  Många av de mest framgångsrika tjänsterna har sitt ursprung i Asien och på tillväxtmarknader som exempelvis Filippinerna och Kenya. Det finns dock outnyttjade möjligheter på många mogna marknader trots att det där finns en större mångfald av etablerade betalningskanaler.

  Det är främst flexibilitet – i form av kunderbjudande och hantering av intressenter – som bör stå i fokus när mobila enheter blir katalysator för mer effektiva kundbetalningar. Tjänsterna medför också möjligheter och utmaningar i form av tillgång till stora mängder information om kundernas transaktioner.

  VI kan hjälpa dig att lägga grunden till morgondagens mobila betalningslösningar.

  Relaterat innehåll:

 • Behovet av dataskydd och integritetsskydd ökar

  Integritet fortsätter att vara en viktig fråga och en allt större utmaning för telekomoperatörer.

  Nya tjänster, den fortsatta digitaliseringen av information samt mer lättillgänglig och billig digital lagring och även legala krav har ökat mängden personlig information som lagras hos operatörerna.

  När operatörer investerar i djupare kundrelationer leder det ökade beroendet på kunduppgifter till ökade risker. Många länder arbetar för att begränsa illegal fildelning. Trots det anser många intressenter att debatten ofta fortsätter på bekostnad av enighet om principerna i frågan.

  Operatörerna bör ha ett nära samarbete med myndigheterna för att förtydliga sitt ansvar, till exempel inom områden som bekämpning av terrorism och illegal fildelning. De bör även samverka med leverantörer och samarbetspartner för att hantera integritets- och säkerhetsfrågor inom nya tjänsteområden som molnsäkerhet och mobilappar.

  Genom att leverera mätbara och hållbara resultat kring datahantering och säkerhet hjälper vi dig att anpassa verksamheten till nya förutsättningar.

  Related content:

 • En bransch i förändring

  Telekombranschen förändras framför våra ögon. Många gånger finns det inga fasta regler för de nya digitala plattformarna och verktygen samt livscyklerna de befinner sig i.

  Operatörer och andra företag måste ha en framåtblickande affärsmodell för att överleva – och bli framgångsrika.

  Det konstanta trycket från nya aktörer på marknaden tvingar operatörerna att hitta nya sätt att hålla sig i framkant. Det omfattar till exempel investeringar i nästa generations teknik och alternativa sätt att äga och driva sina nät.

   Vi kan hjälpa dig att konkurrera i ett föränderligt landskap. 

 • Hantera risker och dra nytta av möjligheter

  Trots – eller i vissa fall tack vare – den stora osäkerheten och svängningarna i den globala ekonomin finns det stora möjligheter för teleoperatörer. Varje företags förmåga att identifiera och utnyttja dessa möjligheter beror främst på förmågan att förstå och hantera risker och möjligheter. Utan riskhantering kan inte en strategi bli hållbar.

  Relaterat innehåll:Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

Video

Jonathan Dharmapalan discusses what's in store for smartphones, tablets and other new technologies with the BBC at CommunicAsia2011.

Jonathan Dharmapalan discusses what's in store for smartphones, tablets and other new technologies with the BBC at CommunicAsia2011.

CNBC video: Telco operators must adapt to consumer demands