Telecommunications

  • Share

Vårt telekomcenter

Om oss
Teleoperatörer står inför en fortsatt snabb förändring. Konkurrensen från nya aktörer skapar stora utmaningar när det gäller tillgång till kunder och tjänsteinnovationer. Med prispress och samtidigt behov av ökad nätverkskapacitet blir det viktigare att försäkra sig om att företaget får avkastning på sina investeringar.

Trycket från nya lagar och regler liksom aktieägarnas förväntningar medför krav på snabbhet och kostnadseffektivitet. Om ditt företag står inför dessa utmaningar kan vi möta era behov inom revision, rådgivning, transaktioner och skattefrågor.

Hur vi arbetar
EY:s Global Telecommunications Center är ett virtuellt nav som sammanför medarbetare från världens alla hörn. Vårt uppgift är att hjälpa ditt företag att hantera globala, regionala och lokala utmaningar. Det kan innefatta nästa generations tjänster och produktlönsamhet, kundlivscykler och intäktssäkring, hantering av rörelsekapital och risk, efterlevnad av lagar och regler, potentiella kostnadsminskningar, uppköp och samgåenden, finansiella och operativa förbättringar samt redovisnings- och skattestrategier.

Mobil innovation
Våra specialister på telekommunikation kan hjälpa dig med kartläggningar av frågor som är särskilt intressanta för branschen, till exempel redovisning av fasta tillgångar, riktlinjer för företagets riskhantering och hantering av rörelsekapital bland operatörer.

Vi är marknadsledande leverantör:
Vi är den ledande leverantören av rådgivningstjänster till telekomsektorn. Bland våra kunder finns de tjugo största telekomoperatörerna mätt i börsvärde – vi är revisorer till sju och rådgivare till tretton av dessa företag.

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

Video

Jonathan Dharmapalan discusses what's in store for smartphones, tablets and other new technologies with the BBC at CommunicAsia2011.

Jonathan Dharmapalan discusses what's in store for smartphones, tablets and other new technologies with the BBC at CommunicAsia2011.

CNBC video: Telco operators must adapt to consumer demands