Telecommunications

 • Share

Telekom Advisory

De flesta operatörer strävar efter att lösa två utmaningar: att förbättra företagets resultat och minska företagets kostnader. Vi hjälper våra kunder att uppnå detta genom att arbeta med allt från nätverkshantering och affärsprocesser till framtida inriktning och tillväxtmöjligheter.

Förbättrade resultat 
Vi hjälper kunder att förbättra sina resultat med vår kunskap inom ekonomi, leveranskedja och kund.  Vi använder också vår kompetens inom programhantering, strategisk rådgivning, organisation och it-säkerhet.

Du kan få hjälp inom områden som:

 • Affärsplanering och stöd vid beslutsfattande om omfattande investeringar
 • Cash management och rörelsekapital
 • Kostnadseffektivitet
 • Lönsamma kunder och lojala kunder
 • Nätverkseffektivitet
 • Outsourcing av nätverk
 • Lagar och regler
 • Leveranskedja

Risk
Våra tjänster för riskhantering omfattar olika lösningar inom bland annat följande områden:

 • Intäktssäkring
 • Customer lifecycle lab (oberoende undersökning av kundens upplevelse)
 • Riskhantering
 • Hantering av anläggningstillgångar

It-risk och it-revision
Våra specialister erbjuder allt från bedömning och hantering av it-risker, säkerhet och integritet till kontroller av ERP-system (Enterprise Resource Planning) och tredje part.

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

Video

Jonathan Dharmapalan discusses what's in store for smartphones, tablets and other new technologies with the BBC at CommunicAsia2011.

Jonathan Dharmapalan discusses what's in store for smartphones, tablets and other new technologies with the BBC at CommunicAsia2011.

CNBC video: Telco operators must adapt to consumer demands