Telecommunications

  • Share

Telekom Assurance

Vi är marknadsledande inom revision för teleoperatörer. En oberoende revision kopplad med god branschkunskap ger viktig information till investerare och andra intressenter samt till revisionskommittéer och företagsledning.

Våra revisorer gör en oberoende granskning av företagets finansiella rapporter enligt gällande redovisningsstandarder. De erbjuder också bestyrkandetjänster enligt vad som följer av globala eller lokala bestämmelser, bland annat:

  • Redovisning och finansiell rapportering (inklusive de internationella redovisningsstandarderna, IFRS)
  • Rådgivning inom finansredovisning
  • Förebyggande och utredning av ekonomiska oegentligheter

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

Video

Jonathan Dharmapalan discusses what's in store for smartphones, tablets and other new technologies with the BBC at CommunicAsia2011.

Jonathan Dharmapalan discusses what's in store for smartphones, tablets and other new technologies with the BBC at CommunicAsia2011.

CNBC video: Telco operators must adapt to consumer demands