Telecommunications

  • Share

Telekom Tax

Våra kunder behöver skattestrategier som är anpassade till företagets verksamhetsmodell och som bygger på regelefterlevnad och transparent rapportering. Våra skattestjänster för företag inom telekomsektorn omfattar både företagsbeskattning och skattefrågor som rör privatpersoner.

Företagsbeskattning
Vi erbjuder rådgivning genom alla stadier i skattelivscykeln: planering, regelefterlevnad och tvister. Våra tjänster omfattar även personlig skatterådgivning för högre chefer.

Humankapital
Vi erbjuder skatterådgivning för företag och deras utlandsstationerade eller inhemska uppdragstagare. Vi hjälper dig med rapporterings- och betalningsskyldigheter i berörda länder. Vi kan även hjälpa dig med strukturering av internationella avtal och rådgivning om skatter och sociala avgifter för ersättningsprogram.

Punktskatt 
Rådgivning rörande alla typer av indirekta skatter, inklusive mervärdesskatt, skatt på varor och tjänster och tullar.

Internationella skatter
Våra konsulter kan hjälpa dig med internationell skattestrukturering, planering, rapportering och riskhantering.

Transaktionsskatt
Varje transaktion har skattekonsekvenser, oavsett om det gäller förvärv, avyttring, refinansiering, omstrukturering eller en börsnotering. Att förstå och planera för dessa konsekvenser kan minska transaktionsrisken, öka affärsmöjligheterna och bidra med avgörande förhandlingsargument.

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

Video

Jonathan Dharmapalan discusses what's in store for smartphones, tablets and other new technologies with the BBC at CommunicAsia2011.

Jonathan Dharmapalan discusses what's in store for smartphones, tablets and other new technologies with the BBC at CommunicAsia2011.

CNBC video: Telco operators must adapt to consumer demands