Telecommunications

  • Share

Telekom Transactions

Vi har transaktionsspecialister i 89 länder. Styrkan i detta nätverk gör att vi kan identifiera möjligheter till förvärv som uppfyller era affärsmässiga mål eller ge stöd vid förvärv, försäljningar, värderingar och budgivning på licenser.

Våra tjänster bygger på omfattande erfarenhet såväl telekomsektorn som lead advisory och transaktionsrådgivning för både fasta och mobila operatörer.

 

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

Video

Jonathan Dharmapalan discusses what's in store for smartphones, tablets and other new technologies with the BBC at CommunicAsia2011.

Jonathan Dharmapalan discusses what's in store for smartphones, tablets and other new technologies with the BBC at CommunicAsia2011.

CNBC video: Telco operators must adapt to consumer demands