Skapa tillväxt

  • Share

Vill du ha en tätposition i din branch? Då måste du identifiera olika möjligheter som kan utveckla din verksamhet. Dessutom bör du införa strategier som särskiljer dig från konkurrenterna.

En svagare konjunktur kan vara rätt tidpunkt att se över din affärsmodell. Bör du utveckla nya produkter eller kanske växa på nya marknader? För att positionera företaget för tillväxt måste du fokusera på operativ effektivitet och strategiska förvärv som kan ge dig nya marknadsandelar.

Vi vägleder dig med ett mål i sikte – att skapa en konkurrenskraftig verksamhet med en organisation som är flexibel för omvärldens förändringar.

Vill du marknadsnotera ditt bolag?


Malta attractiveness survey 2016: the future is today

Eighty-seven percent of investors believe Malta is attractive to FDI, and nearly 58% believe it will remain so in the near future. Read the details.

European attractiveness survey shows resilience

In 2015, Europe attracted record levels of foreign direct investment, even amidst the migration crisis and sluggish growth. Learn trends by sector, city and more.

Markets on the rise

Are you focusing on the next tiers of promising geographies? This report will help you figure out where to go next.
Learn more.

2015 Malta attractiveness survey

Foreign investor’s confidence in Malta’s attractiveness is high and rising. They are drawn by its political, legal and regulatory stability and the legislative framework.

2015 Africa attractiveness survey

Our 2015 Africa attractiveness survey – Making choices, reveals that  Africa’s share of foreign direct investment (FDI) value increases despite the falling number of investment projects in Africa.

European attractiveness survey 2015

In 2014, Europe attracted US$305b of investment funding, up 36% from 2013. It’s projected that Europe’s attractiveness will improve further over the next five years.

Emerging markets impact Europe's FDI

In this extract from our 2014 European attractiveness survey, we take a closer look at the role that emerging markets have played in Europe’s FDI story.

How do you plan to accelerate your growth?

We use The EY 7 drivers of growth, and our insights from working with leading companies, to help companies think differently about their growth.