Riskhantering

  • Share

Vi utvärderar och implementerar ramverk och processer som hjälper dig att övervaka och kontrollera riskerna. Det leder till en effektivare styrning av verksamheten och förbättrad intern kontroll.

Regering efter regering har presenterat räddnings- och stimulanspaket för att stabilisera en osäker världsekonomi. Åtgärderna kan ha förhindrat ytterligare problem, men framtiden är fortfarande oviss.

Därför bör du kartlägga de risker som din verksamhet står inför. Vilka är verksamhetens främsta risker? Vad är sannolikheten för att de identifierade riskerna ska inträffa? Vilka konsekvenser kan detta medföra? Vilka förebyggande åtgärder måste du genomföra?

En effektiv riskhantering säkrar framtiden för din verksamhet – och stödjer dig medan du tacklar de utmaningar som följer av en osäker konjunkturutveckling.


Global Information Security Survey 2015

Our annual survey finds that organizations still have a long journey toward cybersecurity protection. Learn how we help them create trust in the digital world.

There’s no reward without risk: GRC survey 2015

Our global governance, risk and compliance survey shows organizations need to think about, manage and respond to risk differently. Learn how to become more risk-aware.

Cybersecurity

New threats appear daily, and you need to get ahead. View our resources and learn how to anticipate cyber attacks.

Global Information Security Survey 2014

Our annual survey finds organizations are still unprepared for inevitable cyber attacks. Learn how to get ahead of cybercrime.

Why digital governance matters

The digital era has created new opportunities for business models and customer interactions. Are you ready for the great potential and significant risks?

Building trust in the cloud

Rapid escalation of cloud services creates risk. Use our Cloud Trust Model to balance those risks with the value the cloud provides to your organization.

 

Governing the cloud

You can drive innovation and empower your workforce through responsible adoption of cloud computing. Is your governance model encouraging a “cloud-first” culture?

What’s the future of Risk, Control and Compliance?

Centralized operating models represent an opportunity to manage risk more effectively and drive down cost. Have you kept pace with the rest of your business?