Operativ effektivitet

  • Share

Många företag genomför omfattande kostnadsbesparingsprogram. Men genom att göra det, riskerar de att skada den operativa effektiviteten i företaget. Vi menar att den här risken kan minskas genom användandet av ett strukturerat helhetsperspektiv så att kostnadsbesparingar och förbättringar av affärsprestandan sker samtidigt.

Så kan EY hjälpa dig
EY kan hjälpa er med att avlägsna kostnader från värdekedjan och förbättra stödprocesserna på ett sätt som skapar betydande långsiktiga besparingar. Först utvärderar vi hela er kostnadsbas, granskar ert rörelsekapital och ser över era metoder för intäktsoptimering. Sedan analyserar vi era kärnprocesser, era nuvarande risker och de kontrollfunktioner ni har på plats, samt granskar hur ni hanterar era viktigaste program. Därefter genomför vi nödvändiga förändringar tillsammans med er.

Genom att på det här sättet minska kostnader och förbättra affärsprestandan kan ni åstadkomma betydande fördelar över hela företaget – både idag och i framtiden.


Helping patients and providers make the connections

Life sciences companies are under increasing pressure to do more with less. See how digital strategies and accountability with analytics help bridge the communication gap.

Internal Audit: assessing performance measurement with metrics

Organizations that regularly evaluate metrics are much more likely to implement the right ones. How can the insights of Internal Audit help?

Internal Audit: harnessing the power of analytics

Internal Audit must integrate analytics and big data into its process to keep pace not only with the business, but also with the organization’s competitors.

Translate strategy into execution

Struggling with the accelerating rate of change? Business architecture helps identify the right strategic direction, prepare a sustainable response and execute across the organization.

Expecting more from risk management

Do you need better alignment between risk and key business processes? See how to enhance value by embedding risk into the "rhythm of the business."

What’s the future of Risk, Control and Compliance?

Centralized operating models represent an opportunity to manage risk more effectively and drive down cost. Have you kept pace with the rest of your business?

Maximizing value from your lines of defense

Many companies have a renewed focus on effective risk management. We present a pragmatic approach to establishing and optimizing your lines of defense (LOD) model.

Smart Control: reducing cost, enabling growth and keeping the business safe

Balancing value, cost and risk in processes and controls helps create a competitive advantage. Becoming streamlined helps you anticipate and respond to changes.