Åtta av tio investerare ser Sverige som den mest attraktiva fastighetsmarknaden i Europa

  • Share

Pressmeddelande 20120119

Sverige är ett attraktivt land för fastighetsinvesteringar. I en direkt jämförelse med andra europeiska länder anser 78 procent av internationella och svenska investerare att Sverige är en attraktiv eller mycket attraktiv marknad. Trots detta bedöms transaktionsvolymen på svenska fastigheter minska något under 2012, visar en ny rapport från EY där 550 företag inom fastighetsbranschen i Europa har deltagit.

Den svenska fastighetsmarknaden står inför ett positivt år om man jämför med många andra europeiska länder. Tillsammans med Tyskland och Schweiz anses Sverige vara det mest attraktiva landet för fastighetsinvesteringar. Det här visar EY:s studie, Trend Indicator Real Estate Asset Investment Europe, där fastighetsinvesterare från 550 bolag i 12 länder har deltagit. 30 av dessa företag har varit aktiva på den svenska fastighetsmarknaden under de senaste åren.– Sverige ligger bra till tack vare goda ekonomiska utsikter, en politisk stabilitet och relativt hög likviditet på fastighetsmarknaden, säger Daniel Öberg, ansvarig för fastighetstransaktioner inom EY Real Estate.

Eurokris och finansieringsproblem hämmar
Drygt 80 procent av de tillfrågade anser att eurokrisen och svårigheter att erhålla finansiering kommer att ha en hämmande effekt på fastighetsmarknaden under 2012.

– Att bankerna har blivit mer restriktiva i flertalet europeiska länder påverkar naturligtvis investeringsmöjligheterna och därmed transaktionsvolymen på fastighetsmarknaden, säger Daniel Öberg. 

Fyra av fem investerare tror att transaktionsvolymen kommer att minska i Sverige under 2012. Tyskland och Frankrike skiljer sig från mängden och är de enda länderna där man förväntar sig en högre transaktionsvolym under året.

Attraktiva lägen består
Över hälften av fastighetsinvesterarna anser att priserna kommer att öka på både bostäder och lokaler i attraktiva lägen. Priserna på fastigheter i ytterområden och perifera lägen bedöms vara stabila eller sjunka under 2012. Studien visar också att ’Green Building standards’ kommer att spela en allt viktigare roll de kommande åren. 2012 kommer enligt studien även att innebära större fokus på projektutveckling än tidigare.

Om studien
I EY:s studie “Trend Indicator Real Estate Assets Investment Europe“ deltog bolag från Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland, Luxenburg, Polen, Ryssland, Spanien, Sverige, Schweiz, Nederländerna och Storbritannien.

För ytterligare information, kontakta:
Daniel Öberg, partner, EY, daniel.oberg@se.ey.com, 070-666 90 82
Jenny Bildsten, pressansvarig, EY, jenny.bildsten@se.ey.com, 08-520 590 43
 
Om EY
EY är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, rådgivning och redovisning. Våra 152 000 medarbetare världen över förenas av gemensamma värderingar och en stark vilja att leverera tjänster av högsta kvalitet. Vår drivkraft är att hjälpa medarbetare, kunder och den omvärld vi verkar i att uppnå sin fulla potential. www.ey.com/se
EY AB ingår i det globala EY-nätverket där varje medlem är en egen juridisk person