250 nya medarbetare till EY

  • Share

Pressmeddelande 20120130

En av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare planerar att anställa 250 nya medarbetare under 2012. Ökad tillväxt och strategin att stärka kompetensen inom olika branscher ligger bakom rekryteringen.

– Vi har haft en positiv tillväxt och märker en ökad efterfrågan på våra tjänster – mycket tack vare vårt arbete med att anpassa vårt tjänsteutbud och våra investeringar för att stärka vår kompetens inom en rad viktiga branscher, säger EY:s vd Jan Birgerson.

EY AB har ett rikstäckande nät med närmare 2 200 medarbetare i Sverige på 64 kontor. Förra året rekryterades 300 medarbetare. Det rådande marknadsläget hindrar inte företaget från att anställa nästan lika många i år.

– Rekryteringsbehovet 2012 är något lägre än föregående år, men för EY är det en strategisk fråga att kontinuerligt rekrytera rätt kompetens. Trots det något svårbedömda konjukturläget är det viktigt att tänka långsiktigt och rusta för framtiden i såväl låg- som högkonjunktur, säger Jan Birgerson.

Attraktiv arbetsgivare
Under 2011 har EY i flera undersökningar rankats som en av de mest attraktiva arbetsgivarna. Bland annat är EY etta i Norden när ekonomistudenter rankar sina favoritarbetsgivare i Universums undersökning Nordic Top 50. I Sverige rankas EY bäst i branschen och nummer fyra totalt efter Ikea, Google och H&M.

– Det är viktigt för oss att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi arbetar hårt för att bygga en tilltalande företagskultur och vi investerar i våra medarbetare – både när det gäller utbildning och företagsanda. Jag tror det är så vi vinner kampen om de mest kvalificerade talangerna. Det blir en god cirkel – duktiga och kvalificerade medarbetare leder till högt anseende och ökad efterfrågan på våra tjänster vilket i sin tur gör att vi växer och kan anställa fler, avslutar Jan Birgerson.

Kontaktpersoner
Jenny Bildsten, pressansvarig, EY, tfn 08-520 590 43, jenny.bildsten@se.ey.com

Om EY
EY är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, rådgivning och redovisning. Våra 152 000 medarbetare världen över förenas av gemensamma värderingar och en stark vilja att leverera tjänster av högsta kvalitet. Vår drivkraft är att hjälpa medarbetare, kunder och den omvärld vi verkar i att uppnå sin fulla potential. www.ey.com/se

EY AB ingår i det globala EY-nätverket där varje medlem är en egen juridisk person.