EY AB förvärvar Yngve Lindells Revisionsbyrå i Helsingborg

  • Share

Pressmeddelande 20120301

EY förvärvar Yngve Lindells Revisionsbyrå och stärker därmed sin verksamhet i Helsingborg och Ängelholm. Affären är ett steg mot EY:s mål att vara ledande leverantör av revisions- och rådgivningstjänster.

– Vi är glada att Yngve Lindells Revisionsbyrå, en välkänd och etablerad aktör inom vår bransch, blir en del av EY. Vi har länge haft goda relationer och delat revisionsuppdrag varför förvärvet känns som ett naturligt steg för båda parter, säger Per Karlsson, partner och chef för region Malmö på EY, och fortsätter;

– I en alltmer komplex och riskabel affärsvärld märker vi av en större efterfrågan på mer avancerade tjänster. Det kan vi nu erbjuda Lindells kunder.
Yngve Lindells Revisionsbyrå består av sex medarbetare och omsätter närmare åtta miljoner kronor. I samband med förvärvet går de båda ägarna i pension och fyra personer går över till EY:s kontor i Helsingborg och Ängelholm.

– Med förvärvet tar EY ytterligare ett steg i riktning mot att bli marknadsledare, avslutar Per Karlsson.

Kontaktpersoner
Per Karlsson, partner och regionchef Malmö, EY, per.karlsson@se.ey.com, tfn 0431-41 78 55, 070-689 78 55
Om EY
EY är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, rådgivning och redovisning. Våra 152 000 medarbetare världen över förenas av gemensamma värderingar och en stark vilja att leverera tjänster av högsta kvalitet. Vår drivkraft är att hjälpa medarbetare, kunder och den omvärld vi verkar i att uppnå sin fulla potential. www.ey.com/se
EY AB ingår i det globala EY-nätverket där varje medlem är en egen juridisk person. EY AB har i Sverige närmare 2 200 anställda på 64 kontor.