Trots ökad näthandel fallerar företag med sin närvaro på nätet, enligt 25 000 konsumenter

  • Share

Pressmeddelande 20120521

Konsumenter är idag svårare att segmentera, förstå och tillfredställa än någonsin. 62 procent gör idag en del av sina inköp på nätet. Samtidigt anser 85 procent av de konsumenter som använder sociala medier att företagen inte drar tillräcklig nytta av sin närvaro på nätet. Det visar en ny rapport från EY, ”From consumer to co-creator som samlat in åsikter från 25 000 konsumenter i 34 länder.

Studien ”From consumer to co-creator” har identifierat fem breda trender inom tio olika produkt- och tjänsteerbjudanden, bland annat mat- och dryck, försäkringar och elavtal. Några generella trender för alla dessa områden är att den traditionella segmenteringen av konsumenter inte fungerar längre.

– Dagens konsument är en kameleont med motstridiga preferenser vilket företagen måste ta hänsyn till, säger Frank van Gelder, executive director på EY.

Studien visar också att varumärken styr köpbeteenden i större utsträckning på tillväxtmarknader än på mogna marknader. Personlig kommunikation och service är andra områden som är högt prioriterade. Det finns stora möjligheter för organisationer som utnyttjar sociala medier att stärka sin lojalitet hos konsumenterna genom att låta dem vara med och påverka.

– Dagens konsumenter är allt annat än passiva, de vill vara med och påverka och bli ”medskapare” till den produkt eller tjänst som de köper och använder, säger Frank van Gelder.

Miljövänliga varor och el
En fjärdedel av alla svenskar är beredda att betala 10 procent extra för miljövänlig mat och dryck. Här skiljer sig svenskarna markant mot till exempel amerikaner, där bara 12 procent kan tänka sig att betala extra för miljövänliga varor. Studien visar vidare att 22 procent av svenskarna föredrar att handla mat både över nätet och i vanliga affärer.

Vad gäller elmarknaden är över 20 procent av svenskarna beredda att betala 10 procent extra för miljövänlig el. I USA är samma siffra drygt 10 procent av befolkningen. Över 40 procent av svenskarna föredrar att köpa el över nätet. 

Skräddarsydda försäkringar
Vad gäller inköp av försäkringar är över var tredje svensk beredd att betala 10 procent extra för kundorienterade skräddarsydda lösningar. 35 procent köper helst försäkringar på nätet.

Kontaktpersoner
Frank van Gelder, EY, 070-318 98 56,
Jenny Bildsten, presschef, EY, 08-520 590 43

Om EY
EY är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, rådgivning och redovisning. Våra 152 000 medarbetare världen över förenas av gemensamma värderingar och en stark vilja att leverera tjänster av högsta kvalitet. Vår drivkraft är att hjälpa medarbetare, kunder och den omvärld vi verkar i att uppnå sin fulla potential. www.ey.com/se
EY AB ingår i det globala EY-nätverket där varje medlem är en egen juridisk person.