Fler chefer är villiga att muta för att vinna affärer

  • Share

Pressmeddelande 20120523

15 procent av chefer i globala företag kan tänka sig att påverka genom mutor för att vinna eller behålla affärer, vilket är en ökning med sex procentenheter jämfört med 2010. Detta framgår av undersökningen Global Fraud Survey 2012 från EY som undersöker inställningen till korruption och mutor.

Undersökningen baserar sig på intervjuer med över 1750 chefer på globala företag i 43 länder runtom i världen. Enligt resultatet är 15 procent av cheferna villiga att påverka genom mutor för att vinna eller för att behålla affärer vilket är en ökning sedan förra studien 2010 då resultatet var nio procent.

Finanskris skapar press
Finanskris och ekonomisk instabilitet har också satt press på företagen, vilket lett till att chefer i större utsträckning kan tänka sig manipulera siffrorna i redovisningen.

– Fyra procent av de tillfrågade anger att de kan tänka sig manipulera bolagets siffror för att visa bättre resultat. Detta är visserligen inte en stor siffra i absoluta tal men givet deras ansvarsområde utsätter det både företag och företagsledning för stora risker, säger Erik Skoglund, ansvarig för Fraud Investigation and Dispute Services på EY i Norden.

Undersökningen visar också att 96 procent av de medverkande svenska företagen använder sig av någon form av ”Code of conduct” eller annat regelverk inom företaget. Det är dock 26 procent som inte översätter sitt regelverk till de lokala språken på de marknader där de verkar.

– Företag måste säkerställa att deras globala policys är implementerade och förankrade. Många företag har enbart sin ”Code of conduct” på engelska och översatt till moderbolagets språk, men det räcker inte! Man måste översätta och utbilda folk på samtliga språk där man är verksam som företag för att medarbetare ska kunna ta till sig regelverken och följa vad företagen står för, säger Erik Skoglund.

Riskfritt på nya marknader?
Av de svenska företagen i undersökningen är det ett av fyra som inte håller med om att investeringar på nya marknader exponerar företaget för nya risker. 

– Man måste identifiera och öka medvetenheten om riskerna när man går in på nya marknader. Det finns flera fällor man kan falla i och det är viktigt att man som företag genomför noggranna bakgrundskontroller. Det är många som har svårt att balansera tillväxt med etiskt agerande och det finns problem med mutor och korruption, säger Erik Skoglund.

Ny lagstiftning ger ekonomisk kompensation till angivare
Enligt amerikansk lagstiftning (Dodd Frank Act) kan den som rapporterar in oegentligheter få ekonomisk kompensation. Studien visar att över 50 procent av de globala respondenterna anser att det är ett bra initiativ, medan endast en tredjedel av de svenska respondenterna stödjer denna princip för att bekämpa korruption.

Om undersökningen
Mellan november 2011 och februari 2012 genomfördes 1758 intervjuer i 43 olika länder, däribland 50 intervjuer i Sverige. Intervjuerna genomfördes genom personliga möten bland de största företagen med högst omsättningen.

Kontaktpersoner
Erik Skoglund, ansvarig för Fraud Investigation and Dispute Services inom EY i Norden, 08-520 599 39
Jenny Bildsten, pressansvarig, EY, 08-520 590 43

Om EY
EY är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, rådgivning och redovisning. Våra 152 000 medarbetare världen över förenas av gemensamma värderingar och en stark vilja att leverera tjänster av högsta kvalitet. Vår drivkraft är att hjälpa medarbetare, kunder och den omvärld vi verkar i att uppnå sin fulla potential. www.ey.com/se

EY AB ingår i det globala EY-nätverket där varje medlem är en egen juridisk person.