Fortsatt hög förvärvsaktivitet

  • Share

Pressmeddelande 20120824

Svenska storbolag genomförde 42 företagsaffärer under årets andra kvartal. Det är en ökning med 24 procent jämfört med årets första månader och med 8 procent jämfört med samma period 2011. Och det är mindre förvärv som driver transaktionsaktiviteten. Det visar EY:s nya rapport Corporate Transaction Trends. 

– Vi ser en relativt hög andel av företagsförvärv, men det är främst små köp, där de förvärvade företagens omsättning understiger 20 miljoner euro, som driver transaktionsaktiviteten. Inriktningen mot små transaktioner tillsammans med det låga antalet annonserade men ej slutförda transaktioner antyder att svenska bolag fortsätter att inta en försiktig ställning till transaktioner. Men det finns fortsatt goda möjligheter att vår tidigare prognos om 120 slutförda transaktioner under 2012 kan överträffas, säger Pär-Ola Hansson, ansvarig för Transaction Advisory Services vid EY i Sverige.

EY:s rapport Corporate Transaction Trends kartlägger varje kvartal förvärv och försäljningar bland Sveriges 100 största företag. Studien visar att 42 transaktioner slutfördes under första kvartalet 2012. Jämfört med årets första tre månader ökade antalet slutförda förvärv (32) med 33 procent medan antalet slutförda avyttringar var de samma (10). Bygg- och tillverkningsindustrin var återigen den mest aktiva sektorn med totalt tolv företagsaffärer.

Kvartalets största förvärv var ABB:s köp av det amerikanska företaget Thomas and Betts medan försäljningen av Ahlsell Group och SCA:s försäljning av sin förpackningsverksamhet var de största avyttringarna. Assa Abloy var det mest aktiva bolaget med slutförda transaktioner i Västeuropa, Asien and Nordamerika.

Norden och Västeuropa stod för 60 procent av förvärven, medan andelen förvärv i USA (19 procent) fortsatte på en relativ hög nivå.

Kontaktpersoner
Pär-Ola Hansson, partner och affärsområdeschef, Transaction Advisory Services,
EY, par-ola.hansson@se.ey.com, 08-520 596 77, 070-318 96 77
Jenny Bildsten, pressansvarig, EY, jenny.bildsten@se.ey.com, 08-520 590 43

Om EY
EY är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, rådgivning och redovisning. Våra 152 000 medarbetare världen över förenas av gemensamma värderingar och en stark vilja att leverera tjänster av högsta kvalitet. Vår drivkraft är att hjälpa medarbetare, kunder och den omvärld vi verkar i att uppnå sin fulla potential. www.ey.com/se
EY AB ingår i det globala EY-nätverket där varje medlem är en egen juridisk person.