Stark ökning av antalet exits från private equity-bolag

  • Share

Pressmeddelande 20120927

Antalet bolagsförsäljningar genomförda av private equity-bolag ökade kraftigt i fjol och avkastningen på försäljningarna var högre än för jämförbara börsföretag. Det visar en ny studie från EY som kartlagt private equity-bolagens aktiviteter under 2011.

Trots ekonomiska orosmoln i Europa ökade antalet företagsförsäljningar, så kallade exits, från private equity-bolag markant under 2011. Antalet försäljningar av private equity ägda företag med ett ursprungligt förvärvsvärde om minst 150 MEUR (rörelsevärde) uppgick till 83 – den högsta siffran sedan toppåren 2006-2007. Den främsta anledningen är att industriella köpare ökade markant jämfört med 2010.

EY har i sin nya undersökning ”Branching Out – How do private equity investors create value” kartlagt över 300 stora europeiska företagsförsäljningar som private equity-bolag genomfört de senaste sju åren. Studien, som publiceras för sjunde året i rad, undersöker vidare hur värde skapas och hur portföljbolagen utvecklats med private equity-bolag som ägare.

De senaste sju åren har i snitt 87 procent av försäljningarna genererat positiv avkastning för private equity-investerarna. För 2011 genererade 90 procent av försäljningarna positiv avkastning och undersökningen visar också att bruttoavkastningen från exits gjorda mellan 2005-2011 var 3,6 gånger så hög som för jämförbara börsföretag. Den höga avkastningen förklaras av ett flertal samverkande faktorer. Den främsta anledningen är dock inte en ökad belåning som skapat större finansiell hävstång utan att private equity-bolagen skapade en starkare utväxling på flera värdeskapande faktorer såsom produktivitet och fokus på rätt management.

– Avkastningen från försäljningar i Norden var över snittet, vilket främst förklaras av en god sektormix och av att få försäljningar styrdes av kreditgivare, säger David Ramm, ansvarig för private equity-sektorn inom EY i Norden.

– De private equity-ägda bolagen i Norden lyckades även förbättra sin produktivitet med cirka 6 procent samtidigt som de både ökade sin effektivitet och anställde fler, avslutar David Ramm.

Kontaktpersoner
David Ramm, EY, david.ramm@se.ey.com, 08-520 597 85
Jenny Bildsten, presschef, EY, jenny.bildsten@se.ey.com, 08-520 590 43.

Om EY
EY är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, rådgivning och redovisning. Våra 152 000 medarbetare världen över förenas av gemensamma värderingar och en stark vilja att leverera tjänster av högsta kvalitet. Vår drivkraft är att hjälpa medarbetare, kunder och den omvärld vi verkar i att uppnå sin fulla potential. www.ey.com/se EY AB ingår i det globala EY-nätverket där varje medlem är en egen juridisk person.