Årets vinnare av Risk Transparency Award utsedd

  • Share

Pressmeddelande 20121011

Ericsson är det företag som bäst redovisar sina risker. Det visar EY:s årliga granskning av svenska börsföretags årsredovisningar. I morgon tar Ericssons CFO Jan Frykhammar emot utmärkelsen Risk Transparency Award i samband med EY:s årliga riskseminarium i Stockholm.

Juryns motivering löd:

”Årets vinnare är en global aktör vars komplexa verksamhet ställer extra höga krav på årsredovisningsarbetet. Företaget har år efter år hållit en jämn och hög kvalitet och ständigt förbättrat sin riskrapportering. Trots de utmaningar som en världsomspännande verksamhet står inför, har vinnaren i sin senaste årsredovisning presenterat en strukturerad och balanserad beskrivning av bolagets risker, riskexponering och riskhanteringsmekanismer. Ett lyckat risktransparensarbete måste alltid utgå från två viktiga faktorer: helhetssyn och lättöverskådlighet. Att göra detta på en global nivå kräver engagemang, strategisk klarsynthet och en vilja att låta transparensen gå före allt annat. Årets vinnare av Risk Transparency Award har verkligen antagit och klarat utmaningen."

– Vi är mycket glada över att få den här utmärkelsen som uppmärksammar vårt långsiktiga arbete med riskhantering, säger Jan Frykhammar. Med den globala utveckling som vi nu ser blir det allt viktigare att identifiera och följa potentiella risker. Att ha en gemensam syn på risker och riskhantering, en gemensam strategi, integrerat med våra affärsprocesser, kommer fortsatt vara mycket viktigt i framtiden.

EY delar sedan 2005 årligen ut Risk Transparency Award till det företag som bäst genomlyser sin riskexponering och riskhantering i årsredovisningen. Valet av vinnare baseras på en oberoende utvärdering av svenska börsbolags årsredovisningar. Företagen som deltar i tävlingen är samtliga noterade bolag på OMX Stockholms Large Cap- och Mid Cap-listor. Tidigare vinnare är Nordea (2005), Gambro (2006), Electrolux (2007), Sandvik (2008), Atlas Copco (2009), Trelleborg (2010) och Swedbank (2011).

– För investerare kan en god genomlysning av företagets risker vara viktigare än information om både historisk utveckling och affärsmodell när investeringsbeslut ska fattas. Transparens är ett viktigt begrepp i samhället och den profession vi verkar inom. Med utmärkelsen vill vi premiera det företag som ur risksynpunkt har den mest transparenta årsredovisningen, säger Jan Birgerson, vd på EY AB, och fortsätter:

– Jag vill gratulera Ericsson som kommunicerar sina risker på ett transparent och tydligt sätt i årsredovisningen.

För mer information eller anmälan till prisutdelningen (Moderna Museet, Stockholm, 12 oktober kl. 11.05–11.40) vänligen kontakta Jenny Bildsten, presschef EY, 08-520 590 43, jenny.bildsten@se.ey.com eller Ericsson Corporate Public & Media Relations, +46 10 719 69 92, media.relations@ericsson.com 

www.ey.com/se/riskkonferens 

Om EY
EY är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, rådgivning och redovisning. Våra 167 000 medarbetare världen över förenas av gemensamma värderingar och en stark vilja att leverera tjänster av högsta kvalitet. Vår drivkraft är att hjälpa medarbetare, kunder och den omvärld vi verkar i att uppnå sin fulla potential. EY AB ingår i det globala EY-nätverket där varje medlem är en egen juridisk person.