Smartphones och surfplattor räddar mediebranschen

  • Share

Pressmeddelande 20121019

Trots bantade redaktioner och minskande upplagor för tryckta medier är vd:ar på globala medie- och underhållningsföretag optimistiskt inställda till framtiden på grund av möjligheterna med digitalt innehåll i de allt fler mobila enheterna. Hälften av branschens chefer tror att den digitala försäljningen kommer att öka deras totala intäkter och marginaler med minst tio procent inom tre år, visar en ny studie av EY.

EY:s rapport Opportunity and optimism: How CEOs are embracing digital growth visar att vd:ar på medie- och underhållningsföretag ser den digitala verksamheten som den största drivkraften för tillväxt och lönsamhet. Det här är en stor förändring jämfört med hur samma målgrupp såg på digitala investeringar år 2008 då studien senast genomfördes. Då fanns en större tveksamhet till den digitala utvecklingen som antogs ske på bekostnad av den traditionella affären.

– Flera faktorer bidrar till ökade möjligheter för kunderna att konsumera media digitalt vilket driver upp intäkterna. En ökad tillgänglighet av digitalt innehåll, enklare konsumtion via surfplattor och smarta telefoner samt bättre infrastruktur genom mobilt bredband och enklare betalningslösningar driver utvecklingen. Affärsmodellen för enskilda aktörer inom sektorn är dock inte självklar och det är viktigt att hitta en bra balans mellan abonnemangs- och annonsintäkter säger Martin Hessle ansvarig för TTM sektorn inom Advisory Services på EY i Sverige.

Minskade kostnader för digital distribution skapar också på sikt högre marginaler även om det kortsiktigt krävs stora investeringar, säger Ulf Virgin, ansvarig för mediesektorn på EY i Sverige. Den digitala distributionen medför dessutom förbättrade möjligheter för innehållsproducenter att sälja direkt till slutkund som t ex HBO med sin nya web-TV kanal.

Surfplattor driver tillväxten
Samtliga vd:ar i undersökningen ansåg att det ökade antalet mobila enheter och den ökade användningen av dessa är den främsta drivkraften till den stigande efterfrågan av digitalt innehåll. Åtta av tio vd:ar anser att surfplattorna är den enskilt viktigaste faktorn för fortsatt tillväxt och lönsamhet.

Studien visade även att de två viktigaste framtida investeringsområdena ligger inom utveckling av nya metoder för att distribuera material till fler kanaler och att skapa nytt digitalt innehåll anpassat för andra plattformar som smarta telefoner och surfplattor.

Undersökningen berör även genomslaget av ”digitala ekosystem” där konsumenter tar del av plattformsoberoende material med sammankopplade enheter. Dessa ekosystem accelererar möjligheten för konsumenter att upptäcka, välja och konsumera digitalt innehåll i en allt snabbare takt.

I undersökningen deltog 34 vd:ar från globala medie- och underhållningsföretag. De berörda företagen har en gemensam årlig intäkt på över 300 miljarder dollar.

Insikter från rapporten:

  • Hälften av branschens chefer tror att den digitala försäljningen kommer att öka deras totala intäkter och marginaler med minst tio procent inom tre år.
  • 62 procent svarade att den största utmaningen för industrin de närmsta tre åren är övertyga konsumenterna att betala ett ”rättvist” pris för innehåll.
  • 84 procent svarade att deras närvaro på sociala nätverk primärt är för att få kontakt med konsumenterna, att bygga varumärke är sekundärt.
  • 76 procent svarade att deras mål med en ”app” är att vara en del av ett helhetspaket med nytt innehåll och tjänster.
  • De främsta prioriteringarna inför framtiden är utvecklingen av digital och online distribution (56 procent), och att skapa kreativt differentierat innehåll (44 procent)
  • 59 procent anser att sociala- och interaktiva medieföretag har bäst möjlighet att lyckas i framtiden.

För mer information kontakta:
Martin Hessle, ansvarig för Technology, Telecom & Media sektorn inom EY:s affärsområde Advisory Services, tfn 070 318 9342, martin.hessle@se.ey.com
Ulf Virgin, ansvarig för mediesektorn, EY Sverige, tfn 08-520 596 32, ulf.virgin@se.ey.com

Om EY
EY är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, rådgivning och redovisning. Våra 167 000 medarbetare världen över förenas av gemensamma värderingar och en stark vilja att leverera tjänster av högsta kvalitet. Vår drivkraft är att hjälpa medarbetare, kunder och den omvärld vi verkar i att uppnå sin fulla potential.
EY AB ingår i det globala EY-nätverket där varje medlem är en egen juridisk person.