Svagare utveckling inom eurozonen dämpar nordisk export

  • Share

Pressmeddelande 20121022

Tillväxten i de nordiska länderna har hittills varit relativt stark trots en svag ekonomisk utveckling i eurozonen. Nu väntar dock tuffare tider för Norden. Det visar EY:s rapport ”Eurozone forecast” som prognostiserar utvecklingen av eurozonens ekonomiska läge.  

Den ekonomiska utvecklingen i eurozonen har försvagats ytterligare de senaste månaderna. Enligt EY:s nya prognos minskar BNP för eurozonen med 0,5 procent 2012 för att uppvisa en marginell tillväxt på 0,1 procent 2013, en nedjustering från föregående kvartalsrapport.

Arbetslösheten i eurozonen fortsätter att stiga fram till första kvartalet 2014. Då beräknas arbetslösheten vara 12 procent, vilket motsvarar 19,2 miljoner personer. Osäkerheten medför att företagens investeringar fortsätter att minska och rapporten spår att dagens låga investeringsnivå består ända fram till slutet av 2016.

De nordiska länderna har uppvisat en relativ styrka under de senaste åren. Men den svaga tillväxten i den globala ekonomin och det långdragna svåra ekonomiska läget inom eurozonen urholkar den nordiska motståndskraften. BNP för de nordiska länderna väntas växa med 1,4 procent i år och med 1 procent 2013.

Rapporten spår att Sverige och Norge får en starkare utveckling än Finland och Danmark. Finland drabbas hårdast av de nordiska länderna på grund av medlemskapet i valutasamarbetet. Den ekonomiska utvecklingen i Danmark hämmas av den höga skuldsättningen bland hushållen (cirka 325 procent av disponibel inkomst) i kombination med en fortsatt svag fastighetsmarknad. Sverige uppvisar den starkaste tillväxten i Norden, mycket tack vare en väldiversifierad exportsektor.

– Av den totala exporten från Norden går 40 procent till länder inom eurozonen. Den svaga konsumtionen och låga investeringsnivån förväntas få en klart dämpande effekt på nordisk export, säger Jan Birgerson, vd för EY i Sverige. Företagen måste fortsätta att titta på tillväxtmarknaderna, och då kanske främst på marknaderna utanför BRIC-länderna där tillväxten bromsat in. Stora möjligheter finns bland annat i Sydostasien och södra Afrika.

Läs Eurozone Forecast Autumn 2012

Kontaktpersoner
Jan Birgerson, vd, EY AB, jan.birgerson@se.ey.com, 08-520 596 35
Jenny Bildsten, pressansvarig, EY, jenny.bildsten@se.ey.com, 08-520 590 43

Om EY
EY är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, rådgivning och redovisning. Våra 167 000 medarbetare världen över förenas av gemensamma värderingar och en stark vilja att leverera tjänster av högsta kvalitet. Vår drivkraft är att hjälpa medarbetare, kunder och den omvärld vi verkar i att uppnå sin fulla potential. www.ey.com/se

EY AB ingår i det globala EY-nätverket där varje medlem är en egen juridisk person.