Världsekonomiska orosmoln dämpar förvärvsaptiten

  • Share

Pressmeddelande 20121029

Antalet företagstransaktioner minskar kraftigt under årets tredje kvartal. Totalt genomförde svenska storbolag 25 företagsaffärer, vilket är en minskning med 40 procent jämfört med årets andra kvartal. Det visar EY:s nya rapport Corporate Transaction Trends.

– Det råder stor osäkerhet i världsekonomin. Krisen i eurozonen är långt ifrån över. I USA hotar det så kallade budgetstupet – the fiscal cliff – och ett presidentval står för dörren. Även marknaderna i Norden, som hittills uppvisat en relativ styrka, påverkas av det ekonomiska läget. BNP för de nordiska länderna väntas växa med 1,4 procent i år och med 1 procent 2013, säger Pär-Ola Hansson, ansvarig för Transaction Advisory Services vid EY i Sverige. Det här påverkar självklart köphumöret bland svenska storföretag, som trots starka balansräkningar nu är försiktiga med nya investeringar. 

EY:s rapport Corporate Transaction Trends kartlägger varje kvartal förvärv och försäljningar bland Sveriges 100 största företag. Studien visar att 25 transaktioner slutfördes under tredje kvartalet 2012, varav 18 var förvärv och 7 var avyttringar. Det är en minskning från föregående kvartal med 44 respektive 30 procent. Bygg- och tillverkningsindustrin befäste positionen som den mest aktiva sektorn med totalt 15 företagsaffärer. Majoriteten av alla förvärv och avyttringar skedde på hemmamarknaderna i Norden och Västeuropa.

Kvartalets största förvärv var SCA:s köp av Georgia-Pacifics europeiska verksamhet för mjukpapperstillverkning. Volvos försäljning av Volvo Aero till GKN var den största avyttringen.

Största företagsköpen (Enterprise Value), kvartal tre 2012

Köpare Target
SCA Georgia-Pacific European tissue business
Millicom Cablevision Paraguay
SKF General Bearing Corp

Största avyttringarna (Enterprise Value), kvartal tre 2012

Säljare Target
Volvo Volvo Aero
Triton Partners Bravida
Ratos Anticimex

– Trots få affärer under kvartal tre, ser det ändå ljust ut. Det finns fler utannonserade affärer i pipeline nu jämfört med andra kvartalet, vilket gör att det finns fortsatt goda möjligheter att vår tidigare prognos om 120 slutförda transaktioner under 2012 kan överträffas, avslutar Pär-Ola Hansson.

Ta del av Corporate Transaction Trends Q3-2012 (pdf, 345kb)

Kontaktpersoner
Pär-Ola Hansson, partner och affärsområdeschef, Transaction Advisory Services,
EY, par-ola.hansson@se.ey.com, 08-520 596 77, 070-318 96 77
Jenny Bildsten, pressansvarig, EY, jenny.bildsten@se.ey.com, 08-520 590 43

Om EY
EY är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, rådgivning och redovisning. Våra 167 000 medarbetare världen över förenas av gemensamma värderingar och en stark vilja att leverera tjänster av högsta kvalitet. Vår drivkraft är att hjälpa medarbetare, kunder och den omvärld vi verkar i att uppnå sin fulla potential. www.ey.com/se

EY AB ingår i det globala EY-nätverket där varje medlem är en egen juridisk person.