EY topprankas som rådgivare inom hållbarhet

  • Share

Pressmeddelande 20130220

I en ny global hållbarhetsundersökning framkom att EY är det konsultföretag flest föredrar inom sustainability consulting. Hela 39 procent av de tillfrågade föredrog EY som konsulter inom hållbarhet framför andra konsultföretag. I kategorin sustainability assurance rankades EY på andra plats med 35 procent av rösterna. Undersökningen genomfördes av det oberoende analysföretaget Verdantix, som frågat 250 beslutsfattare inom hållbarhet på företag med en årlig omsättning på över 250 miljoner dollar, i 21 branscher, i 13 länder.

– Utmärkelsen är viktig för EY och visar att våra satsningar på hållbarhetsområdet har burit frukt, säger Håkan Ulrichs, ansvarig för hållbar utveckling på EY.

EY har under de senaste åren breddat sin portfölj inom hållbarhetstjänster. Detta tillsammans med ett starkt globalt nätverk tror Håkan Ulrichs är viktiga anledningar till det förtroende som många kunder känner för EY inom hållbarhetsfrågor.

– I vårt multinationella nätverk ingår över 700 personer, vilket gör det möjligt för oss att snabbt sätta ihop starka team med specialistkompetenser och lösningar anpassade efter våra kunders behov och situation, vilket är viktigt för globala företag, säger Håkan Ulrichs.

Att EY har breddat sitt tjänsteutbud inom hållbarhet ser Håkan Ulrichs som ett nödvändigt steg för att tillgodose flera nya trender inom området.

– En stor hållbarhetstrend vi ser just nu är att många företag på ett tydligare sätt integrerar hållbarhetsfrågorna i sin strategiska agenda samt även förändrar och förbättrar sin rapportering kring hållbarhet. Exempel på detta är ökad integrering av hållbarhetsrapporteringen med den finansiella rapporteringen, menar Håkan Ulrichs.

– En annan trend är att många företag arbetar aktivt med att ta fram och implementera nya KPI:er kopplade till prestationer inom hållbarhetsområdet samt att förbättra kvaliteten och tillförlitligheten i rapporterad information. Det medför ett stort arbete med att förändra rapporteringsprocesser och kontrollstrukturer i företagen.

– Ytterligare område som får allt högre prioritet är att minska hållbarhetsriskerna inom inköp och i företagens leverantörskedjor. Riskerna kan minskas genom implementering av ny Code of Conduct för leverantörer, nya riskmodeller, screening-verktyg för utvärdering av leverantörer som även innefattar hållbarhetsaspekter samt övervaknings- och uppföljningssystem av leverantörer i form av till exempel regelbundna leverantörsgranskningar. Detta kan utgöra värdefullt underlag till ett löpande arbete med att förbättra leverantörernas prestationer inom hållbarhetsområdet, avslutar Håkan Ulrichs.

För mer information kontakta:
Jenny Bildsten, pressansvarig EY, 08-520 590 43