Pressmeddelande

Låg kunskap om korruption i svenska företag

8 maj 2013

  • Share

Sverige är ett av de minst korrupta länderna i världen, samtidigt är medvetenheten och beredskapen relativt låg sett till andra länder i västvärlden. Endast 38 procent av svenska företag har en anti-korruptionspolicy och bara 27 procent anser att det finns tydliga påföljder för den som bryter mot policyn. Detta framgår av en ny undersökning från EY.

Undersökningen ”Navigating today’s complex business risks” från EY bygger på svar från över 3 000 styrelsemedlemmar, chefer och medarbetare i företag i Europa, Mellanöstern, Indien och Afrika. Undersökningen visar att 20 procent känner till att finansiella bedrägerier har genomförts i företaget under det senaste året och 57 procent anser att korruption är vanligt förekommande i landet. Svenska företag gör dagligen affärer och bedriver verksamhet i alla dessa länder där korruptionen är väl utbredd.

– För svenska företag och organisationer som verkar i länder där korruption är vanligt förekommande är det avgörande att man har en genomarbetad anti-korruptionspolicy som alla känner till och förstår, säger Erik Skoglund, ansvarig för Fraud Investigation and Dispute Services på EY EY i Norden.

EY:s undersökning visar också tydliga skillnader mellan hur svenska företag hanterar frågan om korruption jämfört med företag i andra länder med samma låga korruptionsnivåer som Sverige.

Norge – en förebild
Länder som Schweiz och Norge där korruptionsnivåerna är ungefär lika låga har i betydligt högre utsträckning vidtagit åtgärder för att minska korruption och mutor. I Sverige uppger endast 38 procent att de har en anti-korruptionspolicy medan samma siffra för Norge och Schweiz ligger på 66 procent. I Norge anser 63 procent att det finns tydliga påföljder för den som bryter mot en sådan policy. I Sverige anser bara 27 procent att det finns tydliga påföljder i händelse av korruption och mutor.

I svenska företag är det också ovanligt med utbildning inom området anti-korruption och mutor. Knappt 20 procent av de tillfrågade i undersökningen uppger att de har deltagit i någon form av utbildning, medan samma siffra i Norge ligger på ca 50 procent.

– Beredskapen kring hur man hanterar bedrägerier och mutor på arbetsplatsen är bristfällig, det har vi sett flera exempel på i närtid, både i kommunala sektorn och i det privata näringslivet. Vi behöver tydligare regelverk men också en öppen diskussion om hur man kan hantera de här frågorna, säger Erik Skoglund.

Låg medvetenhet
Det finns också en diskrepans mellan hur man ser på korruption i sitt eget land och hur man ser på sin egen sektor. Av de som uppger att det finns bedrägerier i Sverige anser bara 30 procent att det förekommer i deras egen sektor.

Om undersökningen
Under november och december 2012 gjordes 3 459 telefonintervjuer, webbintervjuer och personliga intervjuer med anställda i 36 länder i Europa, Mellanöstern, Afrika och Indien. I Sverige genomfördes 100 intervjuer.

Ta del av undersökningen

Kontaktpersoner
Erik Skoglund, ansvarig för Fraud Investigation and Dispute Services inom EY i Norden, erik.skoglund@se.ey.com, 08-520 599 39.
Jenny Bildsten, presschef, EY, jenny.bildsten@se.ey.com, 08-520 590 43.

Om EY
EY är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, rådgivning och redovisning. Våra 167 000 medarbetare världen över förenas av gemensamma värderingar och en stark vilja att leverera tjänster av högsta kvalitet. Vår drivkraft är att hjälpa medarbetare, kunder och den omvärld vi verkar i att uppnå sin fulla potential. www.ey.com/se

EY AB ingår i det globala EY-nätverket där varje medlem är en egen juridisk person.