Pressmeddelande

Eurozonens tillväxt tar fart 2014

1 oktober 2013

  • Share

Eurozonens samlade ekonomi väntas krympa med 0,5 % i år, för att redan nästa år börja växa igen. Först med blygsamma 0,9 % 2014 följt av 1,5 % per år under 2015-2017. Det spår Oxford Economics i höstens EY Eurozone Forecast, EEF.

– Vi börjar se slutet på den längsta recessionen i eurozonens historia och skymtar inledningen på en långsam återhämtning, noterar Jan Birgerson, vd för EY i Sverige.

De exportberoende nordiska länderna är inte immuna mot problemen i Europa, konstaterar EY och skriver ned Nordens samlade tillväxt för 2013 till 0,3 %, jämfört med 0,6 % i föregående kvartalsrapport. Den allt svagare utvecklingen i världens ledande tillväxtländer drabbar nu Sverige, men även Finland och Danmark, och Nordens samlade export väntas krympa med 1,3 % i år.

Den inhemska konsumtionen uppväger i viss mån fallet i exporten, menar EY och noterar att såväl realinkomster, som framtidstro ökat i svenska och norska hushåll. Dessutom anses de nordiska länderna gynnas av solida statsfinanser med låg skuldsättning och välkapitaliserade banker. Oxford Economics påpekar att den sammanvägda landrisken i samtliga nordiska länder är lägre än i både Tyskland och USA, men ser ändå en fara i de svenska hushållens höga skuldsättning.

Positiva signaler från USA och i viss mån Storbritannien, två av Sveriges viktigaste exportmarknader, väntas bidra till att ge Sverige ledartröjan i Norden nästa år. Oxford Economics spår att Sveriges BNP växer med hela 2,1 % under valåret 2014, följt av robusta 2,2 % i snitt under följande tre år.  

Den svenska arbetslösheten nådde en topp under årets första kvartal medan den i eurozonen fortsätter att stiga för att nå en kulmen på 12,6 % i mitten av 2014, enligt rapporten. Skillnaderna mellan länder som Tyskland (5,4 %) och Grekland (29 %) är dock stora.

Läs Eurozone Forecast och Outlook for the Nordic region (pdf, 308kb)

För mer information kontakta:
Jan Birgerson, vd EY Sverige, jan.birgerson@se.ey.com, tfn 08-520 596 35
Katarina Roslund, presskontakt EY, katarina.roslund@se.ey.com, tfn 070-565 0278

Om EY
EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.