Pressmeddelande

SEB bäst på riskredovisning

18 oktober 2013

  • Share

SEB är det företag som bäst redovisar sina risker. Idag tar SEB emot utmärkelsen Risk Transparency Award 2013 vid EY:s årliga riskkonferens i Stockholm.

EY Risk Transparency Award delas sedan 2005 årligen ut till det företag som bäst genomlyser sin riskexponering och riskhantering i årsredovisningen. Valet av vinnare baseras på en oberoende utvärdering av de svenska börsbolagens årsredovisningar och i år tar SEB hem priset.

Juryns motivering lyder: "Årets vinnare har utformat en mycket strukturerad, balanserad och informativ beskrivning av bolagets risker, riskexponering och riskhanteringsmekanismer i sin årsredovisning för 2012. Vinnaren har en pedagogisk beskrivning av sin riskorganisation samt riskhantering med flera illustrationer. Läsaren av årsredovisningen ges därmed utmärkta förutsättningar att självständigt utvärdera bolagets befintliga riskbedömning och riskexponering samt företagets förmåga att hantera framtida risker."

– Jag är stolt och glad över priset. En viktig del av en banks verksamhet är att bedöma och hantera risk både i den egna verksamheten och i relation till kunder. Det handlar om att bedöma, hantera och prissätta risker och samtidigt upprätthålla likviditet och kapitalstyrka för att möta oförutsedda händelser. För att förtjäna förtroende måste vi också kunna visa tydligt hur det går till. Vi har medvetet arbetat med att göra informationen kring vår riskhantering tydlig och pedagogisk. Det känns väldigt bra att det nu uppmärksammas med det här priset, säger Johan Andersson, Chief Risk Officer, SEB.

EY Risk Transparency Award 
Jan Erik Back (högupplöst bild)

I tävlingen deltar samtliga noterade bolag på OMX Stockholms Large Cap- och Mid Cap-listor. Tidigare vinnare är Nordea (2005), Gambro (2006), Electrolux (2007), Sandvik (2008), Atlas Copco (2009), Trelleborg (2010), Swedbank (2011) och Ericsson (2012).

– Transparens och genomlysning av risker skapar förtroende, både inom finanssektorn och i näringslivet i stort. Detta är särskilt viktigt i en osäker och föränderlig tid som vår, och en hörnsten för vår yrkeskår. Jag vill gratulera SEB till en transparent årsredovisning ur ett riskperspektiv, säger Jan Birgerson, vd för EY i Sverige.

För mer information kontakta:
Jan Birgerson, vd EY Sverige, jan.birgerson@se.ey.com, tfn 08-520 596 35
Katarina Roslund, presskontakt EY, katarina.roslund@se.ey.com, tfn 070-565 0278

Om EY
EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.