Pressmeddelande

Här finns skogsindustrins framtid

11 december 2013

  • Share

Skogsindustrin måste öka sin närvaro på nya tillväxtmarknader bortom Bric-länderna för att kompensera vikande efterfrågan på befintliga marknader. En ny rapport från EY pekar ut länderna med störst potential.

Massa- och pappersindustrin har länge plågats av dålig lönsamhet till följd av överkapacitet och minskad efterfrågan på tryckpapper i digitaliseringens kölvatten. Allt färre läser tryckta tidningar, vilket branschen måste kompensera med ökad närvaro på framtidens tillväxtmarknader. En ny rapport från EY med titeln "Reaching out - Opportunities in the new rapid-growth markets" pekar ut sju lovande framtidsmarknader som internationella skogsföretag hittills inte har uppmärksammat i någon större utsträckning: Mexiko, Colombia, Sydafrika, Turkiet, Thailand, Vietnam och Indonesien.

Ulf Borgcrantz, sektoransvarig massa och papper, EY Sverige, kommenterar varför det är viktigt för skogsindustrin att identifiera nya tillväxtmarknader:

– Bric-ländernas potential är redan dokumenterad i ett stort antal studier och de flesta skogsbolag finns redan i dessa länder. Vår nya studie pekar på sju länder med låg penetration från branschens sida och stor framtidspotential.

Avgörande orsaker bakom EY:s rekommendationer är de sju ländernas storlek och långsiktiga potential för tillväxt. Hemmamarknadens storlek och köpkraft, närhet till andra stora marknader och industristruktur har också tagits med i analysen, som utförts i samarbete med Oxford Economics.

Massa- och pappersindustrin har genomgått en dramatisk omvandling under senare år, inte minst i Norden. Omfattande nedläggning av överskottskapacitet i jakt på kostnadsminskningar har gjort att tusentals arbetstillfällen gått förlorade. Den snabba tillväxten för digitala medier har lett till minskad efterfrågan på tryckpapper, särskilt tidningspapper.

Medan ekonomierna i Nordamerika och eurozonen gått kräftgång har världens snabbväxande ekonomier fortsatt växa, i synnerhet Kina. Västvärldens skogsföretag investerar allt mer på tillväxtmarknaderna i syfte att öka sin marknadsandel och förlägga produktion till länder med lägre kostnader.

– Korrelationen mellan BNP per capita och efterfrågan på papper och förpackningar har varit stark historiskt sett. Även om korrelationen förmodligen är svagare i en framtid då digitala medier växer, är det fortfarande så att morgondagens snabbväxare utgör en enorm potential, säger Ulf Borgcrantz. 

Ta del av rapporten (pdf, 3mb)

För mer information kontakta:
Ulf Borgcrantz, sektoransvarig massa och papper, EY Sverige, ulf.borgcrantz@se.ey.com, tfn 08-520 590 63
Katarina Roslund, presskontakt EY, katarina.roslund@se.ey.com, tfn 070-565 0278

Om EY
EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.