Pressmeddelande

Norden och Baltikum ljusglimtar i grått Europa

17 december 2013

  • Share

Eurozonen lyckas nätt och jämnt ta sig över recessionsstrecket, men utsikterna för Norden ser ljusare ut. Det konstaterar Oxford Economics i senaste EY Eurozone Forecast Outlook for the Nordic Region, som räknar med en blygsam tillväxt på 0,9 % för eurozonen nästa år, medan Nordens samlade ekonomier bedöms växa med 1,9 %. 

Bäst går det för Sverige, vars BNP spås öka med 2,3 % nästa år till följd av en kraftig ökning av exporten (med 3,2 %) och stigande reallöner. Den svenska industrins investeringar bedöms öka med 4 % nästa år efter att ha minskat med 3,2 % i år. Mellan åren 2015-17 spås Sverige få en BNP-tillväxt på i snitt 2,7 %, jämfört med 1,6 % om året för eurozonen och 2,4 % för Norden som helhet.

Bland de övriga nordiska länderna spås särskilt Norge en ljus framtid. Att den norska kronans värde har fallit med 15 % hittills i år, stärker landets konkurrenskraft och EY räknar med en tillväxt på 2 % 2014. Danmark fortsätter däremot att lida av hushållens höga skuldsättning och en fortsatt hög arbetslöshet, vilket gör att tillväxten 2014 landar på 1,5 %. Finlands ekonomi påverkas negativt av bristande diversifiering inom industrin och landets viktiga elektronik- och skogsindustrier tappar marknadsandelar globalt. För nästa år spår EY en tillväxt på 1,3 %, vilket är lägst i Norden.

– På medellång sikt ser prognosen för Norden ändå betydligt ljusare ut än för eurozonen, som fortsätter att dras med utmaningarna från den djupa krisen. Samtidigt är det glädjande att notera den positiva utvecklingen i USA och Storbritannien som är viktiga exportländer för Sverige, konstaterar Jan Birgerson, vd för EY i Sverige.

EY jämför i den nya rapporten utvecklingen i eurozonen under åren 2008-2017 med utvecklingen i Storbritannien och USA och bedömer att eurozonen under perioden endast förmår växa med 3 %. Motsvarande siffror för Storbritannien är 8 % och 20 % för USA.

Trots eurozonens kvardröjande problem ses valutasamarbetet fortfarande som attraktivt i många länder. Den 1 januari inför Lettland som 18:e land euron och ett år senare står troligtvis Litauen på tur. Estland, som varit medlem sedan 2011, spås av EY få den högsta tillväxten av alla länder i eurozonen under kommande år.

– Det stora intresset för EU och för valutasamarbetet i såväl de baltiska staterna som i Ukraina, visar att tanken på ett gemensamt Europa fortfarande lockar många länder. Att Lettland nu blir medlem i eurozonen och att de baltiska staterna kommit igenom krisen på ett bra sätt, är goda nyheter för många svenska företag med affärsförbindelser med Baltikum, säger Jan Birgerson.

Läs EY Eurozone Forecast och Outlook for the Nordic region (pdf, 382kb)

För mer information kontakta:
Jan Birgerson, vd EY Sverige, jan.birgerson@se.ey.com, tfn 08-520 596 35
Katarina Roslund, presskontakt EY, katarina.roslund@se.ey.com, tfn 070-565 0278

Om EY
EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.