Pressmeddelande

Högre transaktionsaktivitet att vänta efter stabilt 2013

11 februari 2014

  • Share

Under 2013 ökade antalet företagsaffärer med 9 procent. Totalt genomförde storföretagen 140 affärer under året. Under 2014 förväntas ytterligare höjda transaktionsnivåer när den ekonomiska aktiviteten tilltar. Det visar EY:s nya rapport Corporate Transaction Trends (pdf, 406kb) .

Ökad ekonomisk aktivitet på utvecklingsmarknader förväntas påverka antalet transaktioner under 2014 positivt trots kortsiktig valutaoro. Vi tror att antalet genomförda transaktioner kommer att öka med minst 10 procent. Det innebär att transaktionsnivåerna under året kommer att hamna i linje med, eller till och med överträffa 2011 då 155 transaktioner genomfördes, säger Pär-Ola Hansson, ansvarig för Transaction Advisory Services på EY i Sverige.

EY:s rapport Corporate Transaction Trends kartlägger varje kvartal försäljningar och förvärv bland Sveriges största företag. Studien visar att storföretagen totalt genomförde 140 affärer under 2013, en ökning med 9 procent från 2012. Av dessa var 104 stycken förvärv, vilket är 11 procent fler jämfört med under 2012. Det ökade antalet förvärv har drivits av mindre affärer med targets som omsätter 20 miljoner euro eller mindre.

Under året gjordes 36 avyttringar, en avyttring mer jämfört med föregående år. Den blygsamma ökningen av avyttringar som pågått sedan 2009 höll därmed i sig även under 2013.

Efter ett svagare första kvartal var transaktionsaktiviteten relativt stabil under 2013. Kvartal fyra bjöd på 35 transaktioner vilket var färre jämfört med Q3, men 25 procent högre jämfört med motsvarande kvartal 2012. Det totala antalet transaktioner under 2013 landade därmed mellan de 129-150 transaktioner som EY prognosticerade för ett år sedan med den övergripande ekonomiska utvecklingen som utgångspunkt.

Största förvärvet under 2013 var Hakon Invests köp av de återstående 60 procenten av ICA. Årets största avyttring var Investors försäljning av innehavet i medicinteknikföretaget Gambro. Det företag som genomförde flest antal förvärv under året var Atlas Copco. Under året blev Höganäs och Alliance Oil utköpta från börsen, vilket var de första utköpen av listade större svenska företag som gjorts sedan 2011.

Norden och Västeuropa stod för 55 procent av alla genomförda förvärv under året, en minskning med 7 procentenheter. Andelen amerikanska förvärv fortsatte att öka och uppgick till totalt 27 procent. Majoriteten, 61 procent, av alla avyttringar skedde i Norden. Precis som under 2012, var transaktionsaktiviteten i Asien anmärkningsvärt låg.

Bygg- och tillverkningsindustrin behöll sin position som den mest aktiva sektorn med totalt 61 företagsaffärer under helåret 2013, varav 17 stycken genomfördes under fjärde kvartalet.

Största företagförvärven (enterprise value) kvartal fyra 2013

 

Köpare

Target

SCA

Vinda International Holdings

SKF

Kaydon Corp

Kungsleden

Commercial Properties

För ytterligare information kontakta
Pär-Ola Hansson, partner och affärsområdeschef, Transaction Advisory Services, EY, par-ola.hansson@se.ey.com, tfn 08-520 596 77, 070-318 96 77
Katarina Roslund, Nordisk PR-chef EY, katarina.roslund@se.ey.com, tfn 070-565 02 78

Om EY
EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.