Pressmeddelande

Stora transaktioner i centrum under det kommande året

9 maj 2014

  • Share

När ledande befattningshavare på stora företag världen över förutser transaktionsaktiviteterna, spås färre men större transaktioner. Globala företagstransaktioner med ett värde över 1 miljard USD väntas mer än fördubblas, samtidigt som aktieägarna efterfrågar kostnadsbesparingar. Resultatet blir ett strategiskt fokus som kombinerar kostnadsbesparingar och tillväxt med vissa särskilt utvalda stora förvärv.

Enligt EY:s nya rapport Capital Confidence Barometer väntas stora förvärv stjäla rampljuset på transaktionsmarknaden under de kommande tolv månaderna då globala företag genomför färre, men större transaktioner. Rapporten görs två gånger per år och bygger på en undersökning med över 1 600 beslutsfattare i 54 länder.

Under de senaste tolv månaderna har globala företags intentioner att genomföra större transaktioner (över 500 miljoner USD) mer än fördubblats – en ökning från 12 procent till 27 procent. Även de företag som har för avsikt att genomföra ännu större transaktioner (över 1 miljard USD) har mer än fördubblats enbart under de senaste sex månaderna, ett tydligt tecken på att planerna på transformerande förvärv ökar.

  • Den närmaste framtiden är det värdet, inte volymerna, som kommer att skapa uppmärksamhet med stora framträdande transaktioner som en del av en tillväxttrend. Under 2014 har vi sett en ökning av transaktionsvärdena med 25 procent, samtidigt som det har skett en nedgång med 11 procent i volymerna globalt. Efter en förlängd finanskris och nedstämdhet på transaktionsmarknaden, siktar nu företag och dess styrelser hellre på kvalitet än kvantitet, säger Jesper Almström, partner och nordisk chef för Transaction Advisory Services, EY.

Nästan en tredjedel (29 procent) av respondenterna förväntar sig att deras transaktionsaktiviteter kommer att öka under de kommande tolv månaderna – vilket på lång sikt skulle kunna peka på en ökad transaktionsvolym. På kort sikt bör ledningen däremot balansera och överväga företagets tillväxtprioriteringar mot kostnadsbesparingar och kan därför endast göra specifika transaktionsval. Aktiva aktieägares fokus på kostnadsbesparingar ökar, 93 procent av beslutsfattarna säger att styrelserummets agenda är starkt påverkad av pressen från aktieägarna och som ett resultat av detta förväntas 47 procent genomföra kostnadsbesparingar.

De branscher som förväntas genomföra de största transaktionerna är detaljhandeln, energi, telekom och teknologi, metall och råvaror samt olja och gas. De branscher som förväntas genomföra de flesta transaktionerna är finansiella tjänster, energi, life science och olja och gas.

De fem mest populära länderna att investera i är jämnt fördelade mellan tillväxtmarknader såsom Indien och Kina och mogna marknader såsom USA, Storbritannien och Tyskland. Under de kommande tolv månaderna förväntas den största andelen (39 procent) av företagens förvärvskapital tillfalla tillväxtländerna inom BRIC.

  • Givet det osäkra politiska läget på vissa geografiska marknader och den låga tillväxten i den globala ekonomin, är det ingen överraskning att många balanserar mellan tillförsikt och försiktighet. Resultatet är ett strategiskt fokus som kombinerar kostnadsbesparingar och tillväxt med vissa speciellt utvalda förvärv, sammanfattar Jesper Almström.

För ytterligare information kontakta
Jesper Almström, partner och nordisk chef för Transaction Advisory Services, EY, jesper.almstrom@se.ey.com, tfn +46 8 52059399
Katarina Roslund, nordisk PR-chef EY, katarina.roslund@se.ey.com, tfn 070-565 02 78

Om studien
EY Capital Confidence Barometer är en undersökning där 1600 ledande befattningshavare från stora företag runt om i världen och över flera branscher tillfrågas. Undersökningen genomförs varje halvår sedan november 2009.

Om EY
EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.