Pressmeddelande

Ökade globala skatterisker oroar företag

22 maj 2014

  • Share

En betydande andel beslutsfattare med ansvar för skatt och finansfrågor förutspår att skatteriskerna kommer att öka de närmaste två åren. Det visar en ny global rapport från EY, Bridging the Divide. Enligt rapporten ses avsaknaden av nationell koordinering av OECDs projekt Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) som en stor risk. 

EY:s rapport, som baseras på en undersökning bland 830 skatte- och finanschefer i 25 länder, visar att fyra av fem företag (81 procent) förväntar sig att skatteriskerna kommer att accelerera under de kommande två åren. Detta är den första globala undersökningen som visar hur företag ser på OECDs BEPS projekt och 31 procent oroar sig för att utrullningen av BEPS kommer att kännetecknas av en relativt begränsad koordinering och utan samarbete länderna emellan.

– Beslutsfattare delar OECDs syn att en koordinerande insats på regeringsnivå är nödvändig för att säkerställa att BEPS-relaterade rekommendationer ger effekt. Genom att verka för en enhetlig standard kan OECD minska risken för ett globalt skattekaos, med konsekvenser som dubbel beskattning och en ökning av antalet skattetvister, säger Carl Pihlgren, partner och skattejurist på EY Sverige.

Utöver BEPS, visar rapporten på källor till skatterisker som företagen upplever i dag och som de förväntar sig de kommande åren. Majoriteten av företagen, 68 procent, anser att skatterevisioner har blivit mer aggressiva de senaste två åren. Företag känner också av ett mer offensivt agerande från skattemyndigheter, framförallt i frågor om internprissättning. Internprissättning anses också vara en av de av de största skatteriskerna. 84 procent anser att skatterisken ökar signifikant vid uppstart eller vid drift av verksamhet i tillväxtländer. De tillväxtländer där risken anses vara störst är Kina, Indien och Brasilien.

– Dagens globala miljö innebär komplexa skatterisker för multinationella företag, på marknader de har låg kännedom om. Beslutsfattare behöver engagera sig mer i den här typen av frågor och försäkra sig om deras kunskap om BEPS når fram till relevanta målgrupper, säger Carl Pihlgren.

För ytterligare information kontakta
Carl Pihlgren, partner och skattejurist, EY Sverige, carl.pihlgren@se.ey.com, tfn +46 70 3517712
Katarina Roslund, nordisk PR-chef EY, katarina.roslund@se.ey.com, tfn +4670-565 02 78

Om EY
EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.