Pressmeddelande

Många förvärv gav stark start på året

27 maj 2014

  • Share

Årets första kvartal innebar fortsatt stark transaktionsaktivitet. Totalt gjorde Sveriges största företag 38 affärer under perioden, vilket innebär en ökning med 27 procent  jämfört med samma kvartal året innan. Förvärvsfrekvensen för perioden hör till de högsta nivåerna sedan 2008 och den starka utvecklingen av transaktionsaktivitet förväntas fortsätta. Det visar EY:s nya rapport Corporate Transaction Trends.

– Antalet transaktioner under kvartalet ökade med 9 procent jämfört med sista kvartalet 2013. Det förekommer också ett stort antal aviserade, men ännu ej genomförda transaktioner, vilket talar för att den positiva utvecklingen kommer att fortsätta. Vi håller därför fast vid vår prognos om att antalet transaktioner under året kan öka med minst 10 procent och därmed hamna i nivå med eller till och med överträffa rekordåret 2011, säger Pär-Ola Hansson, ansvarig för Transaction Advisory Services på EY i Sverige.

EY:s rapport Corporate Transaction Trends kartlägger varje kvartal försäljningar och förvärv bland Sveriges största företag. Studien visar en starkt växande transaktionsaktivitet under första kvartalet 2014. Totalt genomfördes 38 affärer varav 30 var förvärv och 8 avyttringar. Antalet genomförda förvärv ökade med hela 36 procent jämfört med motsvarande period året innan. Sett till antal förvärv för samma kvartal tidigare år var Q1 2014 det starkaste första kvartalet sedan 2008. Den förutspådda ökningen av avyttringar inträffade dock inte, istället höll sig antalet avyttringar på samma nivå som såväl föregående kvartal som första kvartalet året innan.

Kvartalets största förvärv sett till Enterprise Value var AstraZenecas köp av Bristol-Myers Squibbs diabetesverksamhet. Näst störst var Atlas Copcos förvärv av Edwards Group. AB Volvo stod för kvartalets största avyttring genom sin försäljning av Volvo Rents till Platinum Equity. Assa Abloy och Hexagon var båda aktiva på transaktionsmarknaden under tredje kvartalet och slutförde sex respektive fyra transaktioner.

Både kvartalets största förvärv och två största avyttringar genomfördes i USA. Den amerikanska marknaden stod för totalt 21procent av alla transaktioner, vilket är i nivå med 2013. Den nordiska marknaden stod i sin tur för ungefär en tredjedel av kvartalets transaktioner. Bygg- och tillverkningssektorn stod för 63 procent av alla transaktioner under Q1 2014 och var därmed än en gång den mest aktiva sektorn på marknaden.

Största företagförvärven (Enterprise value) kvartal ett 2014

Köpare

Target

Astra Zeneca

Diabetes Business

Atlas Copco

Edwards Group

Betsson

Oranje and Kroon

För ytterligare information kontakta
Pär-Ola Hansson, partner och affärsområdeschef, Transaction Advisory Services, EY, par-ola.hansson@se.ey.com, tfn 08-520 596 77, 070-318 96 77
Katarina Roslund, Nordisk PR-chef EY, katarina.roslund@se.ey.com, tfn 070-565 02 78

Om EY
EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.