Pressmeddelande

Korruption ovanligare i Sverige än i våra grannländer

12 juni 2014

 • Share

Förekomsten av korruption i Sverige är låg. Endast sex procent uppger att de upptäckt bedrägerier de senaste två åren. I Norge är motsvarande andel 26 procent och i Danmark 14 procent. Det visar en ny undersökning från EY.

Korruptionsundersökningen Overcoming compliance fatigue från EY bygger på svar från över 2 700 personer i ledande befattningar på företag i 59 länder. Undersökningen visar att endast sex procent av de svenska respondenterna har upptäckt allvarliga bedrägerier de senaste två åren, jämfört med 12 procent i den globala jämförelsegruppen. De svenska siffrorna är också betydligt lägre än i våra grannländer. Hela 26 procent i Norge, 26 procent i Tyskland och 14 procent i Danmark säger sig ha erfarit allvarliga bedrägerier de senaste två åren. 

 • Det är svårt att säga vad den betydande skillnaden beror på, men i vissa branscher är risken för korruption större, exempelvis inom olje- och gasindustrin. Likaså kan det vara ett tecken på det ökade arbetet mot korruption. Ju mer man arbetar med dessa frågor, desto fler fall av korruption upptäcks också. Uppfattningen blir att korruptionen ökar men så behöver inte vara fallet, säger Erik Skoglund, ansvarig för Fraud Investigation and Dispute Services på EY i Norden.

Undersökningen visar också att de svenska respondenterna, i likhet med den globala jämförelsegruppen, är villiga att tillämpa ett oetiskt affärsbeteende om de hjälper ett företag att överleva en ekonomisk nedgång. Svenskarnas oetiska beteende förekommer främst i form av att man erbjuder vidlyftig representation för att vinna, alternativt behålla en affär (40 procent i Sverige och 29 procent globalt). Svenskarna är samtidigt mindre villiga att erbjuda personliga gåvor (sex procent i jämförelse med 14 procent globalt), kontantbetalningar (sex procent i jämförelse med 13 procent) eller att förvränga företags finansiella rapporter för att vinna eller behålla affärer (noll procent i jämförelse med sex procent). 

 • Sverige är ett av de minst korrupta länderna i världen, men många glömmer att den internationella arenan ser annorlunda ut. Svenska företag som agerar på andra marknader är ibland naiva och förbiser den ökade risken för mutbrott utomlands, säger Erik Skoglund. 

Korruptionsundersökningen visar också att:

 • Endast två procent av de svenska respondenterna har blivit ombedda att betala en muta.
 • 14 procent av de svenska respondenterna har uppmanats av en klient att ge ett bidrag till ett välgörande ändamål.
 • 40 procent av de svenska respondenterna har ombetts att skriva ett felaktigt datum på ett kontrakt.
 • 38 procent i jämförelse med 49 procent i den globala jämförelsegruppen uppger att IT-relaterad brottslighet utgör ganska eller mycket stor risk för deras organisation.
 • I Sverige oroas man främst av att anställda begår IT-relaterade brott, medan den globala jämförelsegruppen främst är oroad över hackare.

Framgångsrikt arbete mot korruption
EY har genomfört ett flertal korruptionsundersökningar de senaste tio åren. Resultaten visar på flera gemensamma nämnare hos företag som framgångsrikt arbetar mot korruption:

 • Styrelsen är engagerad och utmanar företagsledningens arbete mot korruption.
 • Verktyg för analys av stora mängder data används för att förbättra regelefterlevnad och korruptionsutredningar.
 • Analys av korruptionsrisker ingår i faktainsamlingsarbetet vid förvärv.
 • Företagen har en transparant och tydlig process för att hantera tips om oegentligheter.
 • Företagen har välgenomtänkta utbildningsinsatser inom anti-korruptionsområdet.
 • Internrevisonen och funktionerna för regelefterlevnad inom företagen erhåller tillräckliga resurser för att kunna genomföra ett bra arbete.

Ta del av rapporten

För ytterligare information kontakta
Erik Skoglund, ansvarig för Fraud Investigation and Dispute Services på EY i Norden, EY, erik.skoglund@se.ey.com, tfn 070-318 99 39
Katarina Roslund, presskontakt EY, katarina.roslund@se.ey.com, tfn 070-565 02 78

Om EY
EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.