Pressmeddelande

Hög medvetenhet inte tillräckligt för att förebygga korruption

26 juni 2014

  • Share

Svenska beslutsfattare har en hög medvetenhet om att korruption existerar i Sverige men få anser att det är ett problem för den egna organisationen. Uppfattningarna leder till bristande interna processer, och att det förebyggande arbetet mot korruption blir lågt prioriterat. Detta visar en ny rapport från EY vilken kommer att diskuteras på ett seminarium under Almedalsveckan 2014. 

EY:s rapport ” Den svenska korruptionen – en studie kring korruptionen i Sverige samt en nordisk jämförelse” bygger på enkätsvar från fler än 430 ledande befattningshavare inom kommuner, landsting, offentligt ägda bolag och större privatägda bolag. Enligt rapporten anser en klar majoritet (91 procent) av respondenterna att korruption förekommer i Sverige vilket visar på en ökad medvetenhet från nivåerna (78 procent) i en liknande rapport från 2012. Samtidigt tycker inte ens en tredjedel (28 procent) av respondenterna att korruption är ett problem för den egna organisationen. 

  • De senaste åren har vi sett att fler företag jobbar med t ex whistleblowing, men ökningen sker från en låg nivå. I Sverige finns en tradition av tillit och förtroende till sina medarbetare, vilket i många fall också leder till en viss naivitet och att man inte arbetar med att förebygga problemen. Man stoppar huvudet i sanden och mentaliteten att korruption enbart är ett problem för någon annan är högsta grad närvarande, säger Erik Skoglund ansvarig för Fraud Investigation and Dispute Services på EY i Norden.

Enligt rapporten har 85 procent av respondenterna någon form av regelverk för att hantera korruption, men hur detta utformas eller följs upp varierar. Införandet av ett system för hantering av whistleblowing är vanligare i den privata sektorn (61 procent) än den offentliga (13 procent). De system som företag har infört för whistleblowing är idag oftast baserade på en e-postadress. 

  • Samlad erfarenhet både från Sverige och andra länder visar att korruption vanligen upptäcks via tips. Vid uppsättningen av ett whistleblower-system är det viktigt att kunna kommunicera med den som har rapporterat indicidenten. Allt för ofta har vi sett exempel på hur ett intressant tips har inkommit men inte kan följas upp. Dessa fall kan undvikas om systemet sätts upp och implementeras på rätt sätt, avslutar Erik Skoglund.  

Rapporten och dess innehåll kommer att diskuteras i samband med EY:s seminarie ”Tar kommunskandalerna aldrig slut” i Almedalen. Under seminariet klarläggs bland annat hur Sveriges kommuner jobbar med korruptionsfrågor och hur kunskapen om korruptionsrisker ser ut i dessa. Vidare diskuteras hur organisationer kan agera för att på bästa sätt fånga upp tips på korruptionshandlingar.

På seminariet den 30 juni 2014 klockan 15:00-15:55 medverkar: 

  • Karin Törnqvist, whistleblower, Göteborgs korruptionsskandal
  • Håkan Sörman, vd SKL
  • Vesna Jovic, kommundirektör Huddinge Kommun
  • Erik Skoglund, partner EY 

Plats: Erlanderska rummet, Clarion Hotel Wisby

Ett fullständigt program över EY:s seminarier i Almedalen finns på följande länk: http://www.ey.com/SE/sv/Newsroom/PR-activities/Almedalen-2014

Här kan du läsa rapporten i sin helhet (pdf, 3mb) .

För ytterligare information kontakta
Erik Skoglund, ansvarig för Fraud Investigation and Dispute Services på EY i Norden, EY, erik.skoglund@se.ey.com, tfn 070-318 99 39.
Katarina Roslund, presskontakt EY, katarina.roslund@se.ey.com, tfn 070-565 02 78

Om EY
EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.