Almedalen

290 nyanser av kommunal korruption

  • Share
Dagligen skriver media om korruption, mygel och oegentligheter bland våra 290 kommuner. Det handlar om allt från otillåtna bjudmiddagar till allvarliga upphandlingsbrott i miljardklassen och grova förskingringar. Opinionsundersökningar visar att svenska folkets förtroende för kommunala tjänstemän och politiker sviker och man befarar att dessa utnyttjar sina positioner för egen vinning.  Vi ställer oss den korta frågan: Är korruptionen i Sveriges kommuner värre än någonsin?  Vi kommer att ta upp frågor som:

  • Hur bör korruption definieras?
  • Ökar korruptionen i de svenska kommunerna eller har vi ändrat uppfattning om vad korruption är? 
  • Ser korruptionen ut på olika sätt i olika delar av landet?
  • Är detta ett kommunproblem eller är det en spegel av det svenska samhället?
  • Varför begås korruptionsbrott? Vem utför dessa?
  • Hur ser det korruptionsförebyggande arbetet ut i kommunerna?
  • Hur bör kommunerna arbeta för att förebygga framtida korruptionsskandaler?

Paneldeltagare: Ulla-Marie Hellenberg, kommunchef, Sigtuna, Inga-Britt Ahlenius, fd undergeneralsekreterare, FN:s internrevision, Helena Patrikson, EY och Carolin Szyber, Riksdagsledamot
Moderator: Cecilia Garme, journalist
Datum: 2013-07-01
Tid: 15.00-15.55
Plats: Erlanderska rummet, Clarion Wisby Hotel