Almedalen

Demokratins roll i ideella föreningar.

  • Share
I Sverige är demokratiska styrmedel för ideella föreningar en självklarhet, och ibland kan man tro att det är ett självändamål. Samtidigt ser vi en utveckling i Sverige där medlemsantalen i ideella föreningarna minskar på flera håll. Är det fortfarande självklart att den traditionella, demokratiska medlemsstyrda modellen är det bästa sättet att styra en ideell organisation? Detta seminarium belyser alternativa styrformer till den traditionella ”Svenska modellen”.

Paneldeltagare: Lars Trägårdh, professor i historia, Ersta Sköndal högskola, Anika Jacobson, Greenpeace med flera.
Moderator:  Per Holmgren, Artister för miljön
Datum: 2013-07-02
Tid: 13.00-13.55
Plats: Erlanderska rummet, Clarion Wisby Hotel