Almedalen

Framtidens finansvärld 2013: Vilka tänker bankerna på? Sig själva eller kunderna?

  • Share
I flera europeiska länder har bankbranschen fått utstå stark kritik för att ha låtit rådgivning till privatpersoner styras av egna lönsamhetsmål. Banker rekommenderar produkter, exempelvis inom sparområdet, som kunden inte förstår, eller där det finns alternativa produkter som är bättre anpassade för kundens behov. Det finns också en drivkraft från lagstiftare att förbättra transparensen beträffande hur produkter fungerar, produkternas inneboende risker och hur avgifter tas ut.  I detta seminarium låter vi branschen och myndigheterna diskutera diskutera:

Hur säkerställer man att kunderna får rätt rådgivning?

  • Kan den situation som uppstått i Storbritannien (t.ex. PPI) med omfattande ”mis-selling” uppstå i Sverige?
  • Kan bankerna kombinera aggressiva lönsamhetsmål och samtidigt hålla kundens bästa intresse i första rummet?
  • Hur kommer marknadens funktionssätt ändras? Vilka blir konsekvenserna av ökad transparens och förbud mot kick-backs?
  • Kommer de nya regelverken att få önskad effekt?

Paneldeltagare: Michael Wolf, VD Swedbank, Peter Norman, Finansmarknadsminister, Marie-Louise Ulfward, Bankjurist//Senior Legal Adviser, Svenska Bankföreningen och Kerstin Hessius, VD, Tredje AP fonden
Moderatorer: Sven Tärnvik, EY och Ragnar Gustavii, EY
Datum: 2013-07-01
Tid: 13.00-13.55
Plats: Erlanderska rummet, Clarion Wisby Hotel