Almedalen

Vilka är vinnarna och förlorarna på framtidens pensionsmarknad?

  • Share
Pensionssparande och trygghet är ett område som berör oss alla och det är svårt att inte bry sig. Vi vet att vi behöver arbeta längre och måste spara mer för att trygga ålderns höst. Mer ansvar har lagts på den enskilda individen samtidigt som pensionsprodukterna på marknaden blir mer och mer komplicerade att förstå. Behovet av rådgivning ökar, men dagens ersättningsmodeller med höga försäljningsprovisioner till rådgivarna är inte hållbara utifrån ett kundperspektiv. Avgifterna har pressats till så låg nivå i ITP-upphandlingarna att det är svårt att få lönsamhet. Samtidigt vill alla aktörer vara med för att få en långsiktig relation med kunden och tjäna pengar på merförsäljning. Är konsumenterna vinnare eller förlorare? Hur säkerställer man att kunderna får hög pension till låga avgifter? Kommer kunden ha större påverkan på pensionsval och sparformer i framtiden, eller blir det bankerna och försäkringsbolagen som sätter spelreglerna?

Paneldeltagare: Britta Burreau, vd, Nordea Liv och Pension, Sten Dunér, vd, LF, Sarah McPhee, vd, SPP, Bengt-Åke Fagerman, vd, Skandia och Claes Hemberg, sparekonom, Avanza
Moderatorer:  Fredrik Andrén, EY och Karin Sancho, EY
Datum: 2013-07-02
Tid: 15.30-16.25
Plats: Erlanderska rummet, Clarion Wisby Hotel