Almedalen

Kostnaden för skolan ökar och resultaten sjunker – hur styr vi bort från dyrt och dåligt?

  • Share
Grundskolan har under senare tid fått stor uppmärksamhet i den politiska debatten och den mediala bevakningen. Trots att fokus ligger på ökad måluppfyllelse har hittills ingen positiv utveckling vad gäller kunskapsresultaten skett. Internationella jämförelser såväl som inhemska sammanställningar visar på en negativ utveckling av svenska elevers kunskaper och en försämrad likvärdighet. EY presenterar en kartläggning av Sveriges femtio största kommuners resursfördelningssystem till grundskolan. EY har utrett om resursfördelningen motverkar sitt syfte, det vill säga att uppnå en likvärdig skola. Vi har analyserat huruvida resursfördelningen bevarar problemen snarare än främjar en långsiktig, positiv skolutveckling. Här belyser vi styrningen och diskuterar resursfördelningens betydelse för ökad måluppfyllelse.

 

Paneldeltagare: Gustav Fridolin, språkrör, Miljöpartiet, Maria Stockhaus, ordförande, SKL:s utbildningsberedning och kommunalråd, Sollentuna kommun, Ann-Marie Begler, generaldirektör, Skolinspektionen, Per Kornhall, författare och skolstrateg, Upplands Väsby kommun, Lars Eriksson, EY och Katrin Stjernfeldt Jammah, Kommunalråd, Malmö, skolstrateg.
Moderator:  Lennart Håkansson, Cohn & Wolfe
Datum: 2013-07-03
Tid: 11.30-12.25
Plats: Erlanderska rummet, Clarion Wisby Hotel