Almedalen

Håller vi på att styra sönder vården?

  • Share
Det finns förmodligen lika många åsikter om hur vården ska utföras och organiseras som det finns sjukdomar. Under ett flertal år har en debatt förts kring behovet av att styra vården så att de tillgängliga resurserna utnyttjas på bästa sätt. Debatten har fått förnyad intensitet, inte minst i samband med de artiklar som Maciej Zaremba publicerat i Dagens Nyheter. Är det så att styrningen via ekonomiska incitament styr sjukvården på ett ”fördummande” sätt? Är ekonomi det mest kraftfulla sättet att styra och hur använder vi i så fall den metoden utan att sätta käppar i hjulet för den enskilde yrkesutövaren?  Är Lean också fördummande i sammanhanget? Välkommen till en debatt där vi bryter olika perspektiv och åsikter mot varandra utifrån den övergripande frågan; håller vi på att styra sönder vården?

Paneldeltagare: Anders Anell , professor Lunds Universitet, Filippa Nyberg, VD Svenska läkaresällskapet, Mats Eriksson, ordförande Hälso- och sjukvårdstyrelsen, Region Halland, Maciej Zaremba, DN och Richard Lowén, Ekonomichef södersjukhuset.
Moderator: Anders Hellkvist, EY
Datum: 2013-07-01
Tid: 11.00-11.55
Plats: Erlanderska rummet, Clarion Wisby Hotel