Almedalen

Tillverkningsindustri – en svensk framtidsbransch?

  • Share
Trots att ett flertal globala industriföretag fortfarande verkar i Sverige har rubriker om utflyttning av produktion och nedläggning duggat tätt de senaste åren. Har Sverige en framtid som industri- och exportnation, och hur påverkas vi av globala industritrender?

Tillverkningsindustrin står globalt inför stora omvälvningar, där ökad automatisering och digitalisering av produktionen gör att arbetskraftskostnader kommer stå för en allt mindre del av den totala produktionskostnaden. När produktion blir alltmer kunskapsintensiv har allt fler industriföretag valt att förlägga en större del av sin produktion i västvärlden.

Kommer denna trend att även medföra att företag flyttar tillbaka till Sverige, eller flyttar företagen sin produktion närmare framtidens marknader? Kommer industrin vara en stor svensk arbetsgivare även i framtiden? Vad kan göras för att Sverige bli mer konkurrenskraftig som industrination i framtiden? En panel bestående av politiker, industrialister och forskare kommer att diskutera förutsättningarna för en konkurrenskraftig svensk industrisektor.

Paneldeltagare: Jennie Nilsson, näringspolitisk talesperson, Socialdemokraterna, Erik Herngren, partner och strategisk rådgivare, Kairos Future, Björn Lindgren, ekonom, Svenskt Näringsliv och Niklas Gustavsson, Executive Vice President Public and Environmental Affairs, AB Volvo
Moderator: TBD
Datum: 2013-07-03
Tid: 08.30-09.25
Plats: Erlanderska rummet, Clarion Wisby Hotel